EKONOMIKA

Bratislava: Sebevědomá metropole na Dunaji

Hlavní město Slovenska se dlouhodobě profiluje jako skvělé místo k podnikání a životu. Vzhledem k výhodné poloze je skvělým centrem středoevropské kooperace.

Ondřej Smutný

Bratislava, společně s Bratislavským krajem, patří k nejrozvinutějším a nejbohatším částem bývalého Československa. Průměrný HDP na obyvatele převyšuje 175% průměru Evropské Unie a (nejen) proto byla coby region zemí přijatých do EU v roce 2004 dokonce na prvním místě a překonávala v této metrice i Prahu. V Bratislavě sídlí řada softwarových společností mezinárodního významu a v neposlední řadě je Bratislava sídlem Mezinárodního Visegradského fondu.

Bratislava se svými vazbami na Vídeň, Brno, Györ a Budapešť má velký potenciál pro zapojení celého Slovenska do celoevropského toku kapitálu, zboží a služeb, vědeckého výzkumu a kulturní a sociální mezinárodní spolupráce. Právě v kontextu středoevropské ekonomické spolupráce tvoří Bratislava jakýsi ideální meeting-point pro Čechy, Slováky, Maďary, Rakušany, ale také pro Poláky. Není proto divu, že město dynamicky roste nejen „dovnitř”, v centru, ale v posledních letech se plánovaně rozrůstá i po okolí.

Nový územní plán byl připravován od poloviny devadesátých let a definitivně vstoupil v platnost v roce 2007. Dlouhodobé směřování města vychází ze Strategie rozvoje hlavního města z roku 1999, která odráží závěry mezinárodních dokumentů pro rozvoj středoevropského prostoru. Územní plán vytváří podmínky pro formování Bratislavy jako města s vysokou kvalitou života obyvatel s důrazem na ochranu hodnot kulturního dědictví a přírodního zázemí. Územní plán komplexně řeší prostorové uspořádání a funkční využití území, harmonizuje zájmy a činnosti ovlivňující územní rozvoj, životní prostředí a ekologickou stabilitu.

Podporuje priority rozvoje Bratislavy, mezi které patří:

dokončení atraktivních lokalit v centru měst
dokončení center městských částí
realizace bytové výstavby
revitalizace sportovních a rekreačních areálů v přírodním prostředí Malých Karpat a budování nových, zejména v souvislosti s Dunajem.
dokončení městských komunikačních systémů
zahájení výstavby systému veřejné dopravy.

Bratislava se tak cíleně, s dlouhodobou perspektivou, stává sebevědomou podunajskou metropolí jak pro byznys, tak i pro lidi. Místem atraktivním jak pro turisty, tak pro obyvatele.