EKONOMIKA

Bývalým odběratelům elektřiny od Bohemia Energy dnes skončí režim DPI

Bývalým odběratelům elektřiny od skupiny Bohemia Energy dnes končí půlroční záchranný režim dodavatele poslední instance (DPI). Pokud si zákazníci nesjednali běžnou smlouvu, dostanou se do neoprávněného odběru a hrozí jim odpojení. Odběratelům plynu skončí režim DPI 17. dubna. Novou smlouvu stále nemají tisíce klientů.

V režimu DPI skončilo v polovině října na 900.000 zákazníků skupiny Bohemia Energy. Šlo o největší uskupení alternativních dodavatelů energií v ČR. Skupina oznámila loni 13. října ukončení činnosti a dodávek elektřiny i plynu. Jako důvod uvedla extrémní růst cen energií na trzích. Po Bohemia Energy skončili další dodavatelé.

Jestliže odběratel překročí šestiměsíční lhůtu, po kterou mu dodávky zajišťoval dodavatel poslední instance, aniž by si našel nového dodavatele, potom se dopustí neoprávněného odběru. Kvůli neoprávněnému odběru může dodavatel požádat provozovatele distribuční soustavy o odpojení odběrného místa od elektrizační nebo plynárenské soustavy. Samotné odpojení neprovádí dodavatel, ale provozovatel distribuční soustavy, neboli distributor. ČTK to řekl mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Michal Kebort.

Lhůty se různí v pro elektroenergetiku a plynárenství, a jsou dány vyhláškami o Pravidlech trhu s elektřinou, respektive s plynem. "V obou případech, sečteme-li lhůtu pro žádost dodavatele zaslanou na distributora a lhůtu pro odpojení ze strany distributora, půjde o jednotky dní, během kterých může být odběrné místo odpojeno poté, kdy žádost dodavatel podá," uvedl Kebort.

Ačkoliv odběratel není v takových případech sankcionován, nutné je počítat s tím, že opětovné připojení zabere několik dní. Předpokládá to jednak uzavření smlouvy s novým dodavatelem, který následně musí o znovupřipojení odběrného místa do soustavy požádat provozovatele distribuční soustavy. Znovupřipojení po neoprávněném odběru je také spojeno s úhradou oprávněných nákladů.

"V případě připojení odběrného místa k elektrizační soustavě na hladině nízkého napětí je to například 1500 Kč, na vyšších napěťových hladinách 3500 Kč. V určitých případech pak může být požadována například i revize zařízení před znovupřipojením," uvedl Kebort. Je třeba počítat i s tím, že při neoprávněném odběru je nutné uhradit energie, které byly odběratelem spotřebovány.

V režimu DPI nadále jsou tisíce klientů. Často jde například o neobydlené byty v podstatě s nulovým odběrem elektřiny. Buď jde o prázdné byty určené k pronájmu, nebo se majitelé dlouhodobě zdržují v zahraničí. Například u ČEZ, který je největším dodavatelem poslední instance, v DPI zůstalo 2157 zákazníků. Z toho je 432 podnikatelů a 1725 domácností. Celkem 750 z těchto zbývajících odběrných míst nemělo během celého období žádnou nebo mělo jen minimální spotřebu.

ČTK | byznysvcesku.cz