Moderní doba přináší zajímavé trendy nejen v technologickém sektoru. Tak, jak je společnost čím dál více propojená informačně a komunikačně: sociálními sítěmi, cloudovými technologiemi a „smart” elektronikou, dochází postupně k nástupu principu sdílení i do finančního sektoru.

Obrovský úspěch si vydobyly projekty sdílené ekonomiky jako je dnes takřka legendární platforma Airbnb. Ta od roku 2008 zprostředkovává soukromým majitelům možnost (nejčastěji) krátkodobě pronajmout svou nemovitost. Tato služba už v západním světě přes všemožné snahy o regulaci do značné míry dokáže konkurovat celému sektoru hotelnictví, Dnes už jsou dále běžné služby sdílení aut, jízdních kol a dalších komodit.

Jako mimořádně úspěšný se v posledních letech jeví tzv. crowdfunding. V zásadě existují dvě větve: Dárcovský a investiční crowdfunding. Široké veřejnosti známější je v této době spíše dárcovský.

Umělci, vývojáři, technologičtí inovátoři, ale i další producenti se obracejí k veřejnosti a sbírají v komunitě finance pro vývoj nového výrobku nebo zboží. Na takovéto financování existují specializované webové platformy, nejznámější v ČR je patrně hithit.cz, ze zahraničních má nejlepší jméno Kickstarter. 

Právě na té druhé v roce 2014 realizovala úspěšně česká vývojářská společnost Warhorse, vedená herním designérem Danem Vávrou, kampaň, při které vybrala od drobných přispěvatelů 36,7 milionů korun. Tato částka společnosti umožnila realizovat fenomenální hru Kingdom Come: Deliverence, která se stala světovým bestsellerem. Donátoři kampaně za svůj příspěvek dostali nejrůznější věci – od poděkování, přes repliky historických zbraní až po osobní setkání s Danem Vávrou. 

Zatímco dárcovským crowdfundingem se realizují finance pro jednodušší projekty jako je vývoj her, umělecká díla, nebo „trendy” elektronické gadgety, investiční crowdfunding zasahuje i do méně viditelných, avšak z hlediska profitu neméně zajímavých oborů podnikání. Jeho první podskupinou je podílový. Tam se investoři skládají na kapitál pro novou nebo již běžící firmu a jejich odměnou je equita-podíl ve firmě a očekávatelné podíly na výnosech.

Druhým typem investičního crowdfundingu je pak tzv. dluhový, kdy se investoři stávají úvěrovými věřiteli s předem definovanými úroky. Podle vyjádření ing. Libora Slavotínka, jednatele NEbanky, která je jedním z nejvýznamnějších a nejprogresivnějších hráčů na trhu dluhového crowdfundingu, je typickým klientem malá nebo střední společnost či podnikatel podnikající v oboru stavebnictví.

Zeptali jsme se ho: Proč vaši klienti preferují půjčení si přes crowfundingovou platformu, když jsou peníze z banky na první pohled výhodnější?

„Poskytnutí úvěru od banky vypadá jako výhodnější, ale banka sváže dlužníka velkým množstvím podmínek, následných závazků, dotazů a požadavků na dokumentaci, které podnikatelům výrazně omezují podnikání, zvyšují administrativní náročnost a výrazně prodlužují dobu získání úvěru.”

K rozdílnosti procesů dále uvedl: 

„Banky mají nastavené limity na daný obor či žadatele a při naplnění těchto limitů nejsou schopny poskytnout financování, i když by se jednalo o další rozvoj společnosti. Na naší straně je také rychlost a pružnost poskytnutí financování daného projektu a nastavení podmínek přesně na potřeby klienta – ne tak, jak to vidí banka. Žadatel o financování je náš partner a společně nastavujeme podmínky financování. Můžeme také financovat start-up projekty, nebo financovat formou Joint Venture

Neposledním problémem je, že v menších firmách, kde si ještě nemůžou dovolit finančního ředitele, vedou své účetnictví pouze z ‘nutnosti’, což mnohdy neodpovídá skutečnému zdraví společnosti. Banky tyto společnosti mohou vyhodnotit jako nefinancovatelné a nedokážou zanalyzovat, jak je možné, že společnost je schopna splácet úvěr, když ve výkazech není odpovídající cash flow. 

Podstatnou okolností je také to, že většina bank nevidí potenciál v budoucích plánech žadatele a vychází pouze z ekonomických výsledků minulých období.”

Pro subjekt, který si takto zajišťuje úvěr, je výhoda jasná: Výrazně vyšší pravděpodobnost získání úvěru oproti bankovnímu sektoru. Banky, zejména v poslední době, mnohem více zajímá bonita, než parametry zajištění. Bankovní sektor je stále více regulován, takže se i v budoucnu k bankovním úvěrům dostane méně subjektů než doposavad. Může dojít až k deformované situaci, kdy si na peníze od banky „sáhne” za velmi výhodných podmínek jen velmi úzká skupina „vyvolených”, zatímco většina ostatních bude bez jakékoli šance. Bankovní regulátoři, poučeni z nedávných krizí totiž logicky tlačí banky do konzervativní strategie, banky tak mají s jakýmkoliv nespláceným úvěrem nepříjemné problémy, které se týkají i nutnosti navyšovat rezervy a nutnosti vytvářet opravné položky. S tím souvisí i jejich omezené schopnosti kompenzace ze zajištění úvěrů například nemovitostmi. Tyto skutečnosti najednou staví investiční crowfunding do zcela nového světla

Investorům, kteří vstoupí do procesu dluhového crowdfundingu, nabízí projekty NEbanky 100% zajištění nemovitostmi a zajímavý výnos cca 10 %, což je výrazně více, než konzervativnější způsoby investování. NEbanka tak mezi investora a žadatele o úvěr vstupuje jako organizátor a funguje tak v jistém smyslu v podobné formě, jako již na počátku zmíněný provozovatel platformy Airbnb.

Libora Slavotínka jsme se ještě zeptali, jaké trendy v rámci poptávky po crowdfundingu pozoruje za poslední „covidový“ rok. 

„Bankovní trh očekává zhoršení podmínek v oblasti prodeje nemovitostí, proto se zhoršila dostupnost úvěrů například na developerské projekty. NEbanka je schopna po analýze projektu pomoci s dofinancováním zvýšeného požadavku na podíl vlastních zdrojů developerům. Dalším trendem například je, že vlastníci ubytovacích zařízení (převážně na horách) mají nulové nebo minimální příjmy, ale zaznamenávají zvýšenou poptávku o koupi apartmánu, proto na svém ubytovacím zařízení provádějí rekonstrukce a rozdělení na apartmány s následným prodejem.“

K trendům na straně investorů uvedl následující:

„Investoři jsou partnery projektu – vzhledem k tomu, že se přímo podílí na financování. Ve zvýšené míře investují své finance do zajištěných projektů společností za účelem získání většího zhodnocení, protože současná nabídka zhodnocení prostředků na termínovaných vkladech a v investičních fondech je nižší než přímé investování přes crowdfunding. Financování projektů přes NEbanku je poskytováno především zajištěným projektům.“

A jaký je typický klient NEbanky z hlediska velikosti a zaměření firmy?

„Spolupracujeme s širokou škálou klientů, jak s malými podnikateli, tak i s velkými společnostmi či investičními fondy, pro jejichž projekty zajišťujeme financování skrze naši platformu. Za 8 měsíců se nám podařilo financovat celkem 242 projektů. V poslední době je typickým klientem malá až střední společnost či podnikatel s činností v oblasti stavebnictví, což souvisí s boomem developerských projektů.“

Jak dynamicky se budou rozvíjet všechny typy crowdfundingu na českém trhu se ukáže již brzo, stávající koronakrize kromě potíží přináší i nové možnosti a výzvy. Ve prospěch dluhového crowdfundingu svědčí celosvětový trend sdílené ekonomiky, situace na realitním i bankovním trhu a fenomenální úspěch projektů s obdobnou filosofií, jako jsou Uber nebo Airbnb.

Ondřej Smutný, byznysvcesku.cz | Ilustrace: dreamstime.com | NEbanka: www.nbnk.cz

Michal Babinec
46 let, byznysmen

Vcelku brilantní popis toho, proč jsou dnes banky namísto podporou pro svobodný byznys často spíše jeho brzdou. Šílená administrativa spojená s do poslední chvíle nejistým výsledkem je „cena za zajištěnost za každou cenu“. Kde je normální podnikatelské riziko? Naštěstí existují i ústavy menší a pružnější, ale na druhou stranu bankovní pravidla platí pro všechny. Nu, trh to zase jednou vyřešil s lehkostí sobě vlastní. Za mě je crowdfunding rozhodně velmi zajímavá alternativa zvláště pro začínající byznys.

Alexandr Gonda
49 let, finanční makléř

Banky nikdy nebyly jedinou možností, jak se dostat k volným prostředkům a je to jedině dobře. Navíc banky v době, kdy někteří z nás začínali, nejsou banky dnes. Otázka zní, jak to bude dál se vším tím omezováním hotovosti, EU regulacemi apod. Cesty a cestičky budou určitě vždy, ale jestli to pomůže podnikání jako takovému, silně pochybuji.

Karin Léblová
40 let, na volné noze

Já vlastně začala své malé podnikání podobným způsobem. Nebyl to sice úplně klasický  crowdfunding, ale pár známých, přátel a můj muž mně kromě důvěry dali i nějaké prostředky do začátku. Myslím, že nikdo nelitoval :-)