EKONOMIKA

Energetika pohledem investora: Sektor, který nabízí více než by se mohlo na první pohled zdát

Energetika je pro světovou ekonomiku životně důležitá. Vyrábí a dodává paliva a elektřinu, které jsou nezbytné pro udržení hospodářství v chodu. Energetický průmysl je však nesmírně rozmanitý a svou diverzitou může oslovit investora téměř jakéhokoliv ražení.

Patrik Kudláček

Energetický sektor tvoří společnosti zaměřené na průzkum, těžbu a prodej ropy, plynu a obnovitelných zdrojů po celém světě. Akcie energetického sektoru zahrnují těžební společnosti, které se zabývají především průzkumem zásob ropy nebo zemního plynu, jako je Devon Energy. Dále tu máme společnosti typu Marathon Petroleum, která rafinuje a zpracovává ropné a plynové produkty pro dodávky spotřebitelům. Mezi největší hráče v tomto odvětví pak patří Chevron a ExxonMobil.

Ceny ropy a plynu prudce vzrostly v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, přičemž ropa Brent, světový ropný benchmark, vyskočila na více než 100 dolarů za barel, což je nejvyšší úroveň od roku 2014. V reakci na invazi mj. Německo zastavilo projekt plynovodu Nord Stream 2, který měl zdvojnásobit tok ruského plynu do Německa.

Na energetický sektor se však nelze dívat pouze tímto úzkým pohledem. V současné době zahrnuje také širokou škálu společností zabývajících se zelenými energiemi. Jedná se především o výrobce nebo provozovatele solárních, větrných či vodních elektráren. Zkrátka ať je váš pohled na budoucí energetiku jakýkoliv, každý si může prostřednictvím investice do energetických akcií přijít na své. Pojďme se podívat na stručné dělení energetického sektoru i s příklady několika akcií.

Rozdělení energetického sektoru 

Akcie obnovitelných zdrojů energie: Tyto společnosti vyrábějí komponenty pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako je solární, větrná, vodní a geotermální energie. Patří sem také společnosti, které provozují a vyvíjejí celá zařízení na výrobu obnovitelné energie.

  • Akcie solárních elektráren: Tato podskupina obnovitelných zdrojů energie se zaměřuje na výrobu solárních panelů a komponentů pro výrobu elektřiny ze slunce. K největším společnostem v této oblasti patří například SolarEdge Technologies.
  • Akcie větrné energie: Tato podskupina se zaměřuje na výrobu větrných turbín a lopatek. Předtím výrobcem lopatek pro větrné elektrárny je společnost TPI Composites.

Akcie ropy a zemního plynu: Tyto společnosti se zaměřují na vyhledávání, těžbu, přepravu, skladování, rafinaci a vývoz fosilních paliv.

  • Akcie ropných společností: Ropné společnosti se zaměřují na vyhledávání, těžbu, přepravu a rafinaci ropy. Mezi nejvyhledávanější akcie ropných společností patří Exxon Mobil, BP a Chevron.
  • Akcie zemního plynu: Společnosti zabývající se zemním plynem se zaměřují na vyhledávání, těžbu, přepravu a vývoz zemního plynu. EQT Corporation je největším americkým producentem zemního plynu.
  • Akcie zkapalněného zemního plynu: Společnosti zabývající se zkapalněným zemním plynem (LNG) vyvíjejí a provozují zařízení na zkapalňování zemního plynu. Jeden z největších světových vývozců zkapalněného zemního plynu je společnost Cheniere Energy.

Akcie utilit: Tyto společnosti vyrábějí a distribuují elektřinu a zemní plyn zákazníkům.

  • Akcie energetických společností: Elektrárenské společnosti vyrábějí a distribuují elektřinu zákazníkům. Z českých akciových titulů lze uvažovat o ČEZu z těch amerických například o Duke Energy.

Jak investovat do energetiky

Energetický sektor je pro investory náročný – zejména ropné a plynárenské společnosti. Ceny energií se mohou změnit během okamžiku. Tato volatilita může mít obrovský dopad na tento sektor i na globální ekonomiku.

V posledních letech jsme se o tom přesvědčili na vlastní kůži. Ceny ropy a zemního plynu se propadly v prvních dnech pandemie covid-19, když poptávka vyschla. V roce 2021 se však prudce odrazily, když se oživila spotřeba. V roce 2022 pokračovaly v růstu a dosáhly několikaletých maxim poté, co Rusko napadlo Ukrajinu.

Vzhledem k tomu, jaký dopad může mít volatilita cen komodit na energetický sektor, musí investoři pochopit, jak investovat do energetických akcií. To zahrnuje mít na paměti riziko náhlého poklesu ceny akcií. Zároveň by investoři neměli alokovat příliš velké části portfolia na jednu energetickou akcii nebo na toto jediné odvětví. Investoři by se měli také zaměřit na společnosti, které charakterizuje finanční síla a udržitelný byznys model, aby přežily, pokud se podmínky v odvětví výrazně zhorší.

Mezi faktory, které zvyšují odolnost energetické společnosti, patří např:

  • Obchodní model s nízkým rizikem: U producentů ropy a zemního plynu to znamená diverzifikované provozy a nízké výrobní náklady. Společnosti provozující energetickou infrastrukturu by měly mít stabilní příjmy s minimální expozicí vůči výkyvům v objemech přepravené komodity nebo cenách – například operace podporované regulovanými sazbami nebo dlouhodobými smlouvami s pevnými poplatky.
  • Silný finanční profil: K faktorům rozvahy, které je třeba zvážit, patří vysoký úvěrový rating investičního stupně, vysoká likvidita (hotovostní rezerva) a minimální dluhy s krátkou splatností. Kromě toho by měla mít daná společnost rovněž konzervativní poměr výplaty dividend v porovnání s obdobnými společnostmi.
  • Řízené programy kapitálových výdajů financované především z volného peněžního toku zbývajícího po vyplacení dividend a obezřetné využívání dluhu.

Energetické společnosti s těmito charakteristikami budou v dobré pozici, aby odolaly nevyhnutelným cyklickým poklesům. To znamená, že tu budou i v době, kdy se podmínky na trhu zhorší. Navíc budou mít větší flexibilitu než jejich slabší konkurenti, aby se chopily příležitostí, které mohou vytvořit hodnotu pro jejich investory.

Energetické akcie jsou důležité, ale rizikové

Energetický sektor je pro světovou ekonomiku životně důležitý, protože poskytuje palivo a energii potřebnou k obchodu a cestování. Když však ekonomika zpomalí, jako tomu bylo během pandemie covid-19, může to mít zásadní dopad na poptávku po energiích a jejich ceny. To může výrazně ovlivnit ceny energetických akcií. Naopak, když ekonomika šlápne na plyn, což se stalo v roce 2021, poptávka prudce vzroste a obvykle s sebou strhne i ceny energetických komodit.

Z tohoto důvodu jsou nejlepší energetické akcie k nákupu ty, které mohou snadno přežít pokles. Tento faktor je také staví do nejlepší pozice, aby se jim dařilo, až se podmínky na trhu zlepší. Dalším faktorem, který by investoři do energetických akcií měli zvážit, je zaměření větší pozornosti na čistší energetické společnosti využívající obnovitelné zdroje. To je obzvláště důležité v době Bidenovy vlády, vzhledem k jejímu slibu, že USA přivede na cestu k budoucnosti bez emisí a stejně tak kvůli ambicím Evropské unie dosáhnou do roku 2050 uhlíkové neutrality. 

Ing. Patrik Kudláček je aktivním investorem a novinářem. Působí rovněž jako manažer ve společnosti Invest & Property Consulting, a.s.

Alexandr Gonda
49 let, finanční makléř . Cítí se v pohodě

Obecně platí, že navzdory dynamickým změnám nabízí energetický sektor stabilní zhodnocení. Investice do hmotných aktiv obecně přinášejí investorům větší jistotu a nemívají ani tendence klesat do záporných hodnot. Sektor energií patří mezi takzvané cyklické sektory, kterým se na trhu zpravidla velice dobře daří v obdobích oživení ekonomik po krizích, proto také současná situace spojená s válkou na Ukrajině může paradoxně z dlouhodobého hlediska vést k jeho ještě většímu růstu. Ostatně i dnes pozorujeme, že řada energetických společností těží ze stoupajících cen energií. Nesmí ovšem dojít k nějakému dramatickému zlomu, proto v této oblasti pozorujeme ze strany evropských institucí jistou opatrnost. Energetický sektor může být příležitostí i pro drobné investory. Nechtějí-li podstupovat riziko výběru jednotlivých akcií do svých portfolií, doporučil bych jim podílové nebo ETF fondy zaměřené právě na energetický sektor.

Erik Hrachovec
27 let, vedoucí oddělení datové analýzy . Cítí se v pohodě

Myslím, že zde velké možnosti nabízí nová energetika, která zohledňuje ESG. Například fondy, které drží podkladová aktiva v podobě projektů vodních, větrných nebo fotovoltaických elektráren mají vlastně předem dané a zaručené tržby po dobu života investice. Náklady u těchto projektů lze poměrně dobře předpovídat i korigovat, a díky tomu má ekonomický plán projektu dobrou stabilitu. Samozřejmě největším rizikem u těchto projektů bývá regulatorní povahy, čili změna podmínek podpory pro danou technologii nebo oblast. Proto je optimální správně své portfolio diverzifikovat. Nicméně vzhledem k tomu, že se na novou energetiku bude klást na evropské i národní úrovni stále větší důraz, tak bych se zmíněného rizika příliš nebál.

Josef Kalina
67 let, strojní inženýr . Cítí se smutný

Energie bývají dost ošidné. Vzpomínám si, že jsem investoval do přímotopů, když na ně byly dotace, a pak vzrostla cena elektřiny. Nedávno jsem předělal celé ohřívání na plyn a pořídil si nové dotované kotle, ale ani s plynem to teď nevypadá moc růžově. Ale chápu, že moje ztráta může být pro někoho jiného zase ziskem. Mám na mysli energetické společnosti. Překvapilo mě, že pandemie moc zásadně neovlivnila výsledky ČEZu nebo EPH, na rozdíl od jiných firem. Takže je to asi dost stabilní odvětví. Ale sám osobně bych si asi přímo investovat do energetiky netroufl, kór v dnešní nejisté době. Když už, nechal bych to na nějakém fondu, který má určitě větší odborníky, než jsem já.