EKONOMIKA

Evropská komise zakáže topení plynem. Máme prý přejít na vodík

Evropská komise (EK) chce do roku 2040 postupně ukončit vytápění budov plynem a dalšími fosilními palivy. Přísnější ekologická pravidla mají platit i pro výstavbu nových budov, které navíc nebudou moci od roku 2030 produkovat žádné emise.

Od roku 2027 pak lidé přijdou o nárok na podporu vytápění plynovými kotli. Počítá s tím soubor návrhů, který dnes komise představila jako další součást cesty ke klimatické neutralitě. Komise také navrhla možnost, aby unijní státy společně nakupovaly plyn do strategických zásob. Měly by tak předejít jeho nedostatku, stejně jako rychlému růstu cen.

Unijní exekutiva se v rámci strategie nazvané Zelená dohoda pro Evropu snaží nasměrovat sedmadvacítku členských zemí ke splnění klimatických cílů, na kterých se lídři států dohodli loni. Do konce desetiletí by podle nich unie chtěla omezit emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990, do poloviny století pak neprodukovat emise žádné, anebo je vyvážit například technologickými opatřeními.

Komise se v dnešních návrzích zaměřila na trh s plynem, který v současnosti tvoří zhruba čtvrtinu celkové spotřeby energie v EU. Zatímco dnes představuje 95 procent všech plynných energetických zdrojů zemní plyn, do poloviny století by to podle komise měla být výrazná menšina. Země by měly přejít na využívání ekologicky vyráběného vodíku či bioplynů, což má usnadnit mimo jiné finanční podpora jejich produkce a distribuce.

"Klíčovým prvkem tohoto přechodu je vytvoření konkurenceschopného vodíkového trhu s odpovídající infrastrukturou," prohlásila dnes eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

Kromě producentů a distributorů plynu se nová pravidla dotknou i stavebních firem či majitelů budov. Státy by do roku 2025 měly sjednotit hodnocení energetické efektivity staveb na škále od A do G. Do roku 2030 pak bude muset nejhůře hodnocených 15 procent budov z kategorie G dosáhnout vyšší kategorie F.

Členské země budou muset pravidelně aktualizovat své plány na renovaci budov podle ekologických kritérií. Plány mají obsahovat i strategii, jak "postupně opustit vytápění a chlazení budov fosilními palivy nejpozději do roku 2040". Kvůli tomu nemají státy od roku 2027 poskytovat lidem dotace na plynové kotle.

O dnešních návrzích budou v příštím roce, tedy i za českého předsednictví EU, vyjednávat členské státy s Evropským parlamentem. Vzhledem k různému postoji zemí obávajících se možného dopadu ekologických opatření na ekonomiku se finální podoba pravidel může změnit.
 

ČTK | byznysvcesku.cz

Josef Kalina
67 let, strojní inženýr

Malou chvilku jsem zadoufal, že po letošním fiasku s alternativními zdroji se EU probudí do reality, ale je to marný, je to marný, je to… Při veškeré snaze nebýt zjednodušující a nespravedlivý, nedokáži nevidět ty paralely s eskapádami minulého režimu. Přesně ono stálé řešení neřešitelného pomocí nových a nových úderných hesel, provolání, výzev a usnesení, které to už přeci musí zlomit a nakonec pokaždé zas jen další prohra. Svět zdá se mít svá vlastní pravidla, která okázale ignorují sebezuřivější odhodlání ideologů všech denominací. Nebýt součástí těchto utopií, bylo by to snad i veselé pozorovat ono otloukání si hlav o zeď. Žel, použitá čela jsou ta naše a hlavy jež ony nesmysly vymýšlí, nám k tomu blahosklonně kynou ze skleněných paláců z našich daní postavených.

Michal Babinec
46 let, byznysmen

Typické je, že náhrada zlého, fosilního paliva se bude uskutečňovat pomocí technologie, která momentálně v žádném ohledu skutečnou alternativu nenabízí. Není ani dostatečně vyvinutá a tedy laciná, neexistuje dostatek kapacit. Je to jakási vize, v tom lepším případě. V tom horším nás řídí šílenci, kteří jsou přesvědčeni, že když se vydá direktiva, musí se i stát. Popřípadě by ještě bylo vysvětlením, že jsme ve válce. Tam se také v naději na vítězství zkouší úplně vše, bez ohledu na momentální dopady. Jde přece o vítězství, nejspíše to konečné.

Jindřich Kadavý
51 let, hudební pedagog a začínající politik

Ano, poučení z letoška je nasnadě. Plyn je převážně z Ruska, Rusko je jako partner nespolehlivé, jako geopolitický hráč pak dokonce nebezpečné. Být závislí na někom takovém je sebevražedné. Závěr? Jednoznačný, jednoduchý – závislost na plynu je potřeba v nejkratším možném termínu ukončit. Gratuluji EU k rychlé reakci a doufám, že se plán podaří co nejrychleji uskutečnit. Pokud by někomu nestačil argument Ruskem, může se ve vrcholném létu přijet podívat už ani ne do jižní Evropy, ale některé roky a to čím dál běžněji i k nám, na jižní Moravu. Pohled na spálenou zeleň místy až na rozpukanou hlínu by mohl přesvědčit i naprosté ignoranty, jakkoli si sami říkají vznešeně klimaskeptici.

Nikola Spurná
30 let, prodavačka

Vždyť to ještě letos na jaře bylo palivo budoucnosti! Starosta nás všechny obvolával, ať zahodíme starý kotle a koupíme ty na plyn, že nám na to obec půjčí a unie dá dotace. A teď už to bude zase pomalu zakázaný? Vždyť si z lidí dělaj akorát blázny. Ještě, že jsem na to nekejvla. Jednak bysme se teď už nedoplatili a druhak to za chvíli bude už taky špatně? Jsou to blázni, oni si ty peníze natisknou, ale co běžný lidi?!