SPOLEČNOST

Zase nás ubylo. Jako když vymře celé okresní město

„Počet obyvatel naší země začal rychle klesat. Alarmující jsou počty zemřelých lidí. Zneklidňující je i skutečnost, že z naší země odchází více lidí, než se k nám stěhuje. Oproti předchozím rokům se jedná o zásadní změnu trendu,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Štěpán Křeček

Na konci třetího čtvrtletí letošního roku měla Česká republika 10 682 029 obyvatel. To je o 19 748 méně než na začátku letošního roku. Takto výrazný úbytek počtu obyvatel lze přirovnat k situaci, kdy vymře celé okresní město o velikosti Berouna. Toto přirovnání je o to děsivější, když si uvědomíme, že drtivou většinu úbytku obyvatel skutečně tvoří nárůst počtu zemřelých.

Přirozený přírůstek obyvatelstva, tedy rozdíl mezi živě narozenými a zemřelými, byl za tři čtvrtletí letošního roku výrazně záporný a tvořil -18 213 lidí. Navíc Česká republika začala přicházet o obyvatele i kvůli stěhování. Za tři čtvrtletí letošního roku se z naší země vystěhovalo o 1 535 lidí více, než se k nám nastěhovalo. To je oproti předchozím rokům zásadní změna.

Na základě statistických dat již můžeme říct, že koronavirová krize nevedla k významnému růstu počtu narozených dětí. Za tři čtvrtletí se jich narodilo 84 719, což bylo o 465 více než ve stejném období předchozího roku. Přitom zemřelo pouze 182 dětí ve věku do jednoho roku, což naši zemi řadí mezi nejlepší v eliminaci úmrtnosti po porodech.

Ing. Štěpán Křeček, MBA hlavní ekonom BHS

Michal Babinec
46 let, byznysmen

Kdybych měl být cynický, tak řeknu, že čím více lidí v důchodovém věku zemře, tím je to pro státní rozpočet a zdravotnictví lepší. Díváme-li se na to ovšem výhradně pohledem výdajů spojených s vyplácením důchodů a nákladů na zdravotnickou péči. Ale nelze k tomu, pochopitelně, přistupovat takto čistě materialisticky a necitelně. Z hlediska budoucnosti ovšem přesto platí, že nejdůležitějším ukazatelem je takzvaná úhrnná plodnost, která je pořád v České republice velmi nízká. Žádných 465 dětí, kterých se narodilo za tři čtvrtě roku víc, to nezmění. Děti jsou totiž nejen budoucí zaměstnavatelé a zaměstnanci, ale také zákazníci. Znepokojivý je určitě počet lidí, kteří se ze země vystěhovali. Předpokládám, že se většinou jednalo o vzdělanější osoby a kvalifikované síly, které si najdou práci v zahraničí. Kdyby to mělo pokračovat, bude to mít bezesporu neblahý dopad, jelikož už teď je problém najít dobré zaměstnance.

Karla Bernášková
38 let, učitelka

Úbytek počtu obyvatel u nás ve městě pozoruji dlouhodobě už od devadesátých let. Je to patrné zejména na počtu dětí, které nastupují každým rokem do školy. Docházelo samozřejmě k různému většímu nebo menšímu kolísání, ale trend je naprosto očividný. Může se to ovšem v různých oblastech lišit. Kolegyně z Plzně mi říkala, že u nich nastoupilo letos do školy nejvíce dětí za poslední dobu. Jenomže to hovoříme o silných ročnících. Mne jako učitelku a ženu zajímá především porodnost, a ta se, pokud tomu dobře rozumím, nezmenšila, ba dokonce mírně vzrostla. Považuji tedy uvedené ukazatele v celorepublikovém měřítku prozatím jen za jakýsi výkyv. Uvidíme, jak se bude vše vyvíjet dál. Nezapomínejme, že i za první republiky, zejména od roku 1921, docházelo k podobným poklesům.

Milan Šáda
46 let, posunovač u dráhy

Záleží, kdo ze země odjíždí. Vsadil bych se, že to jsou takový, kterých není žádná velká škoda. A že vymřel Beroun? To taky neni žádná škoda. Byli ste někdy v Berouně? Co? Že sem to blbě pochopil? Aha, takže Beroun nevymřel, ale zemřelo tolik lidí jako v Berouně. Jasně, ale to se musí vyvažovat porodností. Když bude víc dětí než mrtvejch, tak to bude kladný. Kdyby někdo měl s tou porodností problém, ať se na mě klidně obrátí. Já to umim.