Marek Orko Vácha – Jednu věc neumíme vůbec: Nadbytek

Marek Orko Vácha – Jednu věc neumíme vůbec: Nadbytek

Marek Orko Vácha je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut. Slouží jako farář a farní vikář. Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je i předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.

V podcastu si s hlavním ekonomem BHS Štěpánem Křečkem povídali o řadě společenských témat z různých úhlů pohledu.

V rozhovoru se dozvíte:

 • Jaká může být hodnota lidského života? Lze jí něčím poměřovat?
 • Dává smysl pokoušet se vyčíslit lidský život v penězích?
 • V čem spočívá paradox zdravotního systému? Má být cílem medicíny vyrobit zcela zdravého člověka bez neduhů?
 • V čem jsou lidé jedineční?
 • Vyvíjí se člověk kupředu, nebo stagnuje?
 • Směřuje svět ke stále větší komplexitě?
 • Kdybychom se vraceli v čase, bude se příběh světa vyvíjet stejně nebo jinak?
 • Existuje jiný než pozemský život ve vesmíru?
 • Byli naši předci “tmavé pleti”? Mohla být Eva černoška?
 • Jsme všichni evolučně bratranci a sestřenice? Je rasismus mrtvý?
 • Co může ovlivňovat postoj českého národa k migraci?
 • Jak se vyvíjí odlišnosti a genetické rozdíly u druhů?
 • Proč se onemocnění AIDS daří hůře v totalitních režimech?
 • Proč v otevřených společnostech vzniká umění a centra vzdělanosti?
 • Jsou náboženské systémy přípravou na smrt?
 • Měl by člověk mít právo rozhodnout o konci svého života?
 • V čem spočívá smysl lidského života?

Poslouchejte na podcastu, na Youtube, na Facebooku