EKONOMIKA

Návrh rozpočtu je podle rady prvním náznakem skutečné konsolidace financí

Návrh nového státního rozpočtu na letošní rok je po delší době prvním náznakem praktických kroků vlády ohledně konsolidace veřejných financí. Zároveň jde o rozumný kompromis mezi výší úspor, udržením chodu veřejných služeb a pomocí nejohroženějším sociálním skupinám.

Vyplývá to z dnešního vyjádření Národní rozpočtové rady k návrhu státního rozpočtu, který ve středu schválila vláda. Počítá se schodkem 280 miliard korun, což je téměř o 100 miliard korun méně, než navrhovala předchozí vláda.

"České veřejné finance byly zejména v posledních dvou letech na neudržitelné dráze a očekávané tempo nárůstu veřejného dluhu k HDP se začalo odchylovat nejen od zemí, s nimiž jsme se v minulosti srovnávali, ale často i od zemí, s nimiž jsme se nikdy srovnávat nechtěli. Návrh nového státního rozpočtu na rok 2022 je po delší době prvním náznakem, že k uvědomění tohoto faktu došlo nejen na úrovni politické rétoriky, ale i v praktických krocích v oblasti fiskální politiky," uvedla rada. Zároveň upozornila, že jde o první krok a že konsolidace veřejných financí musí pokračovat.

Rada se zároveň domnívá, že úspory v rozpočtové politice zároveň pomohou tlumit inflaci. "V předchozích letech fiskální (pozn. rozpočtová) politika neplnila svou stabilizační funkci a do ekonomiky přišlo prostřednictvím procyklického růstu veřejných výdajů a snižování daní nadměrné množství peněz. V posledních dvou letech navíc vláda v rámci stabilizačních programů posílala do ekonomiky peníze za nevyrobené zboží, neprovedené služby a neodvedenou práci a to vše při vysokých deficitech. Inflační potenciál takto vydávaných peněz je jednoznačný. Utažení fiskální politiky prostřednictvím úspor ve veřejných výdajích proto může pomoci inflaci tlumit," uvedla.

Ministerstvo financí ve výdajích seškrtalo 76,6 miliardy korun proti původnímu návrhu předchozí vlády. Zároveň dodatečné příjmy rozpočtu 62,2 miliardy korun by měla vláda částečně využít na letošní mimořádné zvýšení důchodů, zvýšení příspěvku na bydlení v souvislosti s růstem cen energií nebo kompenzace pro podnikatele. Celkové příjmy rozpočtu budou 1613,2 miliardy korun a výdaje 1893,2 miliardy korun.

"Úpory v rozpočtu jsou značné. Nelze zjednodušeně srovnat výdaje původně navrhované s výdaji aktuálně naplánovanými – zde by úspory zdánlivě dosáhly pouze 40 miliard korun. Aktuálně navrhované výdaje však v sobě zahrnují výdaje v řádech desítek miliard korun, které v původním návrhu nebyly. Ministerstva našla v naprosté většině úspory v řádu jednotek miliard korun. Pouze na provozních výdajích tak vláda ušetří 13 miliard korun," uvedla rada.

Ta zároveň upozornila, že návrh rozpočtu technicky obsahuje i opatření, ke kterým neexistuje zatím legislativní opora. "To rozpočtová rada v minulosti předchozím vládám vytýkala a bude to připomínat i vládě stávající," upozornila rada.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.

ČTK | byznysvcesku.cz