Nová příležitost: Stavba první české privátní dálnice začíná

Nová příležitost: Stavba první české privátní dálnice začíná

V minulém měsíci byly podepsány úvěrové smlouvy a v tuto chvíli by je staveniště první české PPP dálnice předáno koncesionářské společnosti – DIVia D4, kterou vlastní francouzské firmy Vinci a Meridiam Investments. Jde o první PPP projekt, kdy výstavba, správa a i údržba byla kompletně svěřena privátní společnosti. Francouzské sdružení si zajistilo od bank úvěrové smlouvy ve výši 474 milionů eur (12,3 miliardy korun), a projekt tak dosáhl takzvaného finančního uzavření. Zajištění financování představovalo poslední překážku, která výstavbě dálnice mezi Příbramí a Pískem stála v cestě. Stát s francouzskými firmami uzavřel smlouvu již v únoru. 

Nedaleko Příbrami aktuálně končí dálnice D4 a směrem na jih Čech už pokračuje jen stará silnice. V současnosti je okolí budované dálnice již odlesněno. Následující aktivity již budou souviset s archeologickým a geologickým průzkumem a řešením inženýrských sítí.

Celkově by na úseku, dlouhém 32 km mělo pracovat až 1000 lidí, dálnice se bude stavět „v jednom kuse”, což není v ČR obvyklé – většinou se staví po kratších úsecích. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla skončit v roce 2024 a koncesionář ji podle smlouvy bude provozovat 25 let. Poté ji musí plně předat státu.

Jak bude první český dálniční PPP projekt úspěšný ukáže až čas, nicméně tým koncesionáře své kompetence předvedl již v minulosti, při realizaci obdobného projektu na Slovensku, kdy řídil stavbu 52 km dálnice mezi Nitrou a Banskou Bystricí.

Samotná stavba dálnice krátkodobě ovlivní celý přilehlý region. Vedle zvýšené ekologické zátěže související se samotnou výstavbou (hluk, zátěž pro komunikace a přilehlé stavby) však vytváří velmi stabilní a lukrativní příležitost pro dodavatelské firmy, a to v první řadě pro producenty stavebních materiálů, u nichž je doprava na delší vzdálenosti pro jejich značnou hmotnost neekonomická (o ekologii nemluvě). 

Po zprovoznění dálnice se citelně zkrátí cestování z Prahy do Písku, Strakonic, ale i na Šumavu či do jihovýchodního Bavorska. Dálnice také vytvoří alternativu k trase do Českých Budějovic po dálnici D3 (rovněž stále nedokončené), která je dostupnější spíše z východní poloviny Prahy, je handicapovaná napojením na přetíženou „déjedničku”, což se v nejbližších letech jen tak nezmění. 

Ondřej Smutný