EKONOMIKA

Odbory chtějí v příštích letech prosazovat zkrácení pracovní doby či změny daní

Odbory se chystají v příštích čtyřech letech prosazovat zkrácení osmihodinové pracovní doby v Česku o půl hodiny bez snížení výdělku, dřívější penzi pro náročné profese a uzákonění pětitýdenní dovolené. Bránit chtějí zvyšování plateb od pacientů ve zdravotnictví i snižování sociálních odvodů. Usilovat chtějí o změny daní. Postup do roku 2026 a úkoly pro předáky schválili dnes odboráři Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) na sjezdu v Praze. Usnesení a program na čtyři roky má ČTK k dispozici.

"ČMKOS bude i nadále využívat k obhajobě zájmů zaměstnanců všechny podoby odborových akcí včetně nátlaku, demonstrací a stávek," uvádí konfederace v programu.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s celkem 270.000 členů. Odborářský program na příští čtyři roky obsahuje deset kapitol. Plánované kroky se týkají zaměstnanců, bezpečnosti práce, slaďování pracovního a rodinného života, sociální ochrany, důchodů či propagace centrály. Předáci svazů mají letos mimo jiné uspořádat shromáždění na podporu požadavků na růst mezd. Dál mají prosazovat kratší pracovní dobu, dřívější penze pro náročné profese, pětitýdenní dovolenou či úpravy pravidel pro agentury práce.

Odbory v programu píšou, že chtějí v příštích letech bránit případnému zneužívání pracovního práva a jeho obcházení v krizích či při epidemiích. Zmiňují například překračování pracovní doby. Zajištění a ochranu budou prosazovat do kolektivních smluv a legislativy. Program poukazuje i na "právo na odpojení", tedy vypnutí služebního mobilu a počítače.

Za jeden z hlavních úkolů si odboráři stanovili prosazování daňových změn. Podle místopředsedy ČMKOS Víta Samka jsou zaměstnanci v Česku "daňovými soumary". Odbory požadují "zatížení všech skupin úměrně výši příjmů". Odmítají také snižování sociálních a zdravotních odvodů. Budou v tripartitě vyjednávat o tom, aby povinné nemocenské pojištění platili i živnostníci a takzvaní dohodáři. Ke zlepšení financování důchodového systému má vést "postupné odstranění nerovného postavení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných", uvádí centrála. Dlouhodobě poukazuje na rozdíl v odvodech zaměstnanců a živnostníků. Do spoření na stáří chtějí odboráři víc zapojit zaměstnavatele.

ČMKOS v programu připomíná i tlak na přibližování českých výdělků k příjmům v západních státech. Centrála chce podporovat modernizaci a přechod na práci s vyšší přidanou hodnotou. Zmiňuje digitalizaci, umělou inteligenci a inovace.

ČTK | byznysvcesku.cz

Michal Babinec
46 let, byznysmen . Cítí se naštvaný

Fajn, já bych chtěl také zkrácenou pracovní dobu a změnu daní. Jenomže když si zkrátím pracovní dobu, tak možná moji zaměstnanci už nebudou mít žádnou, protože naše firma půjde ke dnu. A když mi sníží daně, tak třeba nezbude na všechny ty sociální programy, které socialisty tak neuvěřitelně vzrušují. Ale odboráři by se měli možná nejdřív ptát, kolik peněz spolyká provoz jejich samotné organizace a jaké platy mají jejich předáci. Už mi začínají lézt na nervy pijavice, které si z údajného boje za práva pracujících udělaly hezký byznys. Nejhorší je, že jim jejich předstíraný zápal někteří lidé věří.

Milan Šáda
46 let, posunovač u dráhy . Cítí se v pohodě

Je pravda, že Středula je pěkně pěstěnej, kvádro, nehtíčky,vlásky, o tom žádná. Jenomže odbory sou potřeba. Normální pracující nemaj proti velkejm pánům žádnou šanci a musej se organizovat. Když si stěžuje jeden člověk, tak se mu vysmějou, ale když jim pár stovek pohrozí stávkou, tak jim začnou měknout kolena. Proč bychom nemohli mít za stejnou práci stejný prachy jako v Německou, copak Češi sou míň lidi než Němci? A pracovní doba by měla bejt taky kratší. Víte jak sem z fachy unavenej? A to nemluvim o tom, že nemám dost času na relaxaci.

Josef Kalina
67 let, strojní inženýr . Cítí se bezradný

Hesla o tom, že bychom měli brát stejné peníze jako třeba v Německu znějí sice hezky, ale jsou zavádějící. Platy by totiž měly odrážet výkonnost ekonomiky. I když nejsem nějaký velký přívrženec Hayeka, který podle mě přehlíží sociální rozměr ekonomických a společenských vztahů, tak měl pravdu v tom, že země, které se rozvíjejí, se nemají dívat na to, jak vyvinutější ekonomiky vypadají teď, ale jak vypadaly dříve, tedy v době, kdy byly na zhruba stejné úrovni. Pak mohou napodobovat jejich postupy v minulosti, případně se vyvarovat jejich chyb. Obávám se, že nás z tohoto pohledu poněkud přeci jen brzdí členství v Evropské unii, protože nám vyspělejší země vnucují různé svoje vzorce, která jsou pro nás stále ještě značně nákladné.