EKONOMIKA

Ozbrojené síly zemí EU zřejmě získají nárok na vratku DPH

Ozbrojené síly zemí EU pravděpodobně získají nárok na vratku daně z přidané hodnoty (DPH), pokud se podílejí na společné bezpečnostní a obranné politice unie. Počítá s tím daňová novela, kterou dnes beze změn schválil Senát. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Novela rozšiřuje pro ozbrojené síly zemí EU zavedení možnosti osvobození zboží a služeb od DPH, které se zatím vztahuje na státy NATO. Má jim umožnit například osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, osvobození dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečněné v tuzemsku a rovněž dodání zboží nebo poskytnutí služby určené pro použití civilními zaměstnanci, kteří tyto ozbrojené síly doprovázejí, nebo k zásobení jejich jídelen, uvedla vláda. Státní rozpočet by to podle jejího odhadu vlády mohlo stát řádově miliony korun.

Nově do novely ministerstvo financí zařadilo opatření ze směrnice EU, která se týká dočasného osvobození od DPH při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii koronaviru. Od DPH bude osvobozen dovoz zboží dovážený organizací založenou podle práva EU, pokud se toto zboží dováží za účelem boje s pandemií covidu.

Předloha má také umožnit, aby členské státy až do konce roku 2030 při měření stupňů piva nebraly v potaz jeho složky, které byly přidány po kvašení. Norma dále zpřesňuje ustanovení týkající se osvobození od daně u denaturovaného lihu. Podle ministerstva financí to umožní menším českým výrobcům alkoholických nápojů uplatnit sníženou sazbu spotřební daně i při prodeji výrobků v jiných státech EU. Vláda neočekává, že by tato změna měla významný dopad do rozpočtu.

ČTK | byznysvcesku.cz