EKONOMIKA

Podíl žen ve vedení firem ve světě loni stoupl na 19,7 procenta

Podíl žen zastoupených v řídících orgánech společností se v roce 2021 celosvětově zvýšil na 19,7 procenta proti 17 procentům v roce 2018, směrem nahoru ve strukturách firem ale procento zastoupení dramaticky klesá.

Žen v řadách ředitelů je pět procent. Tímto tempem by se rovného zastoupení žen a mužů v nejvyšším vedení dosáhlo nejdříve v roce 2045. Vyplývá to ze studie Deloitte Ženy ve vedení, která analyzuje situaci v 72 zemích světa a 10.493 firmách.

Česká republika se svým 17,2 procentním zastoupením žen ve vedení zaostává jak za celosvětovým, tak evropským (30,7 procenta) průměrem. Toto číslo nicméně narostlo v Česku proti roku 2018 o 3,4 bodu. Například v sousedním Polsku činí podíl žen ve vedení 23 procent. V roce 2021 vláda ČR přijala Strategii rovnosti žen a můžu na léta 2021 až 2030, která navrhuje opatření nutná pro dosažení rovnosti žen a mužů v ČR na srovnatelné úrovni s ostatními státu EU.

"Téma rovnosti žen a mužů se dostává do popředí veřejného zájmu již několik let, a jak je vidno z našich aktuálních statistik, počet žen ve představenstvu společností sice pomalu, ale neustále roste,“ uvedla řídící partnerka Deloitte Czech Republic Diana Rádl Rogerová. Její zkušenost podle jejích slov ukazuje, že při dostatečné účasti žen v nejvyšším vedení většinou dochází k větší diverzifikaci členů správních rad, což v konečném důsledku vede k lepším výsledkům celé firmy.

Studie se zaměřila také na další genderové aspekty, jako je například spojitost mezi ženským vedením společností a poměrem žen v jejich řídících orgánech. Z průzkumu vyplývá, že ve společnostech s ženou v ředitelky, je podíl žen v orgánech společnosti mnohem vyšší (33,5 procenta), než je tomu v případě, kdy je šéfem muž (19,4 procenta). Průměrný věk žen ve vedení je celosvětově 57 let (u mužů 60 let) a ve funkčním období zůstávají průměrně pět let (muži 7,6 roku).

Mezi zeměmi s nejvyšším zastoupením žen ve vedení jasně dominují evropské země, částečně také díky zavedeným kvótám. Deset zemí s nejvyšším podílem zastupujících žen jsou Francie (43,2 procenta), Norsko (42,4 procenta), Itálie (36,6 procenta), Belgie (34,9 procenta), Švédsko (34,7 procenta), Finsko (32,7 procenta), Nový Zéland (31,9 procenta), Jihoafrická republika (31,8 procenta), Velká Británie (30,1 procenta) a Dánsko (29,6 procenta).

USA se umístily s 23,9 procenta na 19. místě. Nejhůře jsou ženy zastoupeny v blízkovýchodních a asijských zemích jako Jižní Korea (4,3 procenta), Kuvajt (čtyři procenta), Saúdská Arábie (1,7 procenta) a Katar (1,2 procenta).

V Evropě působí nejvíce žen v orgánech společností ve spotřebitelském sektoru (33,4 procenta, finančních službách (32,4 procenta) a výrobních službách (30,4 procenta).

ČTK | byznysvcesku.cz

Josef Kalina
67 let, strojní inženýr . Cítí se v pohodě

Čísla, grafy, tabulky, procenta… Jak ženské! Předsudek? Hmm, je to možné. A nebo prostě ty ženy jen, jak se říká, hlasují nohama. Nikdy nezapomenu na kolegyně v jednom z mých pracovních působišť, kde to opravdu nebylo nic moc, a které, když už to trvalo nějaký čas, pravily: „Tohle se už vážně nedá, půjdu na mateřskou“ a šly. Ženy nejsou hloupé, jsou jiné. To je na nich právě to krásné a přitažlivé. Musím říci, že jsem poznal za svůj život několik velmi schopných žen v řídících funkcích. Byly výkonné, schopné, inteligentní. Jen mně přišly ne vždy příliš ženské a také ne úplně šťastné. Ale třeba to některé umí “slaďovat“, jak se dnes říká. Nevím, já to zatím neviděl. Sám jsem před lety z vedoucích funkcí postupně vycouval. Vím dobře, jaká je cena. Tuším, že mnoho žen to ví také a rády nechají nás muže rozrážet vítr v čele peletonu.

Jindřich Kadavý
51 let, hudební pedagog a začínající politik . Cítí se šťastný

Evropská unie už léta dbá na vyšší zapojování žen a také je silně podporuje. Jde o jednu z nejefektivnějších cest proměny celé společnosti, překonání zažitých stereotypů a definitivnímu zrovnoprávnění žen. Také z ekonomického hlediska jde o velkou výzvu s ohledem na globální situaci. Teprve plné zapojení žen do pracovních a řídících procesů nám v Evropské unii umožní být plně konkurenceschopnými nebezpečně rostoucím ekonomikám zemí jako je Čína, které jsou našimi hlavními rivaly na světových trzích. S rostoucím uspokojením můžeme sledovat nárůsty počtů žen nejen v řídících funkcích, ale i v ještě nedávno zcela jasně mužských doménách typu ministryň obrany, vojaček, pilotek atp. Nejrůznější pseudokonzervativci a škarohlídové falešně argumentují propadající se natalitou národů, jež takto úspěšně zapojují své občanky. Na to je třeba jasně říci, že i toto má své řešení a nová jednání o imigračních politikách EU jsou zárukou toho, že Evropa nevymře. Díky své celosvětově bezprecedentní životní úrovni, na které se podílejí právě i ženy, k nám směřuje neustálý tok zájemců o přistěhování a úbytek obyvatelstva tak nehrozí.

Milan Šáda
46 let, posunovač u dráhy . Cítí se znechucený

Ženský nevědí, co chtěj a nedaj pokoj, dokud to nedostanou. Tohle mi kdysi řek táta a je to tak. Vsadím se, že za pár let jim zase přelítne přes nos, že chtěj sedět doma a štrikovat dečky. S těma mejma to bylo vždycky stejný. Chtěla barák, postavil jsem barák, pak zjistila, že ji chybí kulturní vyžití ve městě a utekla s pitomcem, co kdyby mu dali cihlu do ruky, pustí si ji na palec. Tohle bude taky tak. Teď budou ještě chvíli dělat drsný manažerky, jak ta pipina u nás na komandě a až přijde nějakej velkej průšvih, zjistěj že sou vlastně děsně křehký stvoření a potřebujou ochránit.