EKONOMIKA

Pohledávky pohledem investora: Vyplatí se do nich investovat?

Díky zvýšení životního a existenčního minima od 1. 4. 2022 zůstane lidem v exekuci a insolvenci více peněz, jež jim nesmí zabavit exekutor. Bude mít nejnovější rozhodnutí vlády vliv na investice do pohledávek?

V praxi znamená navýšení životního a existenčního minima o 10 % fakt, že se základní nezabavitelná částka zvýší o přibližně 293 Kč. Má-li tak jednotlivec exekuci na mzdu či jiný příjem, zůstane mu v peněžence o něco více peněz – na druhé straně menší částka stržená ze mzdy znamená pochopitelně menší splátku dluhu.  Ovlivní nějakým způsobem toto rozhodnutí návratnost investic do pohledávek? 

Investoři dávají přednost spíše pohledávkám právnických osob 

Není žádnou novinkou, že i v našem českém rybníčku vznikají fondy kvalifikovaných investorů (FKI), jejichž možnosti v oblasti investování jsou co do výběru aktiv takřka neomezené. Samotný kvalifikovaný investor je pak vymezen a definován, stejně jako podmínky pro FKI, dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Orgánem dohledu nad těmito fondy pak je jako obvykle ČNB. Tyto fondy se běžně zaměřují na skupování balíků bankovních pohledávek, přičemž jejich klientelu posléze tvoří zejména kvalifikovaní investoři. 

Standardně fondy investují do zajištěných bankovních pohledávek s očekáváním až dvouciferného zhodnocení, což se jeví velmi zajímavě a investor může tuto možnost považovat za vhodnou formu diverzifikace celkového investičního portfolia, už jenom kvůli podmínce minimální investice ve výši 1 000 000 Kč však tyto fondy nejsou vhodné pro retailové investory. 

Retailoví investoři mohou využít nabídky peer-to-peer platforem, které se na podobný typ investic rovněž zaměřují, otázkou však zůstává návratnost investic. Některé platformy inzerují zhodnocení i přesahující 20 % p. a. ovšem kritickým kritériem úspěšnosti investora zůstává množství zesplatněných – defaultních úvěrů – které může na portfoliu investora napáchat řádné škody. I když tedy investujete jako drobný investor, stále musíte investovat s dostatečným kapitálem začínajícím na vyšších desítkách tisíc korun, abyste mohli své portfolio pohledávek na takové platformě dostatečně diverzifikovat. V neposlední řadě nesmíte zapomínat, že se zdaleka nejedná o bezrizikové investice. Začínající drobný investor by tak měl raději dát v začátcích přednost tradičnějším investičním nástrojům typu akcií, burzovně obchodovaných fondů nebo podílových fondů a pokud bude mít již zainvestovanou dostatečnou částku v těchto tradičních instrumentech, pak může uvažovat o tom, že část svých volných finančních prostředků investuje i do „alternativních“ investic typu pohledávek.  

Jednatel společnosti Sprinter Stellar CZ Ivan Machoň k tématu dodává:
"V současnosti je pohledávkový byznys rozhodně velice v kurzu. Zajímá se o něj mnoho investičních společností, které díky němu přinášejí svým klientům požadovaný zisk. Nicméně, je potřeba se ptát z jakých zdrojů tyto pohledávky pochází a kdo jim tyto pohledávky následně spravuje. Toto považuji za podstatě nejdůležitější součást tohoto oboru. Naše společnost Sprinter Stellar CZ patřící do skupiny společnosti Invest&Property Consulting, a.s. se samozřejmě také pohybuje v pohledávkovém byznysu, kde spolupracujeme s největšími hráči na evropském trhu při nákupu a správě pohledávek." 

Návratnost investice do pohledávek v Evropě oproti jiným oblastem světa  

Na druhé straně se nedá říci, že se investicemi do pohledávek a jejich následnému přeprodeji či vymáháním nedá vydělat, je však třeba disponovat dostatečným know-how, zkušenostmi a kapitálem, což jsou většinou podmínky, které jednotlivá fyzická osoba zkrátka nesplňuje. Společnosti – nemusí se nutně jednat o fondy – které se dlouhodobě zaměřují na odkup bankovních i nebankovních pohledávek, jsou schopné dosahovat dlouhodobě zajímavého zhodnocení. Zvlášť dnešní doba „postcovidová“ pro ně představuje takřka žně. 

Každé dluhové portfolio je však třeba náležitě ohodnotit a ideálně by půjčky měly být zajištěné. V neposlední řadě je také důležité vědět, na jaké trhy se orientovat – zkrátka „kam se dívat“. Zatímco například dluhová portfolia nakupovaná v jihovýchodní Asii mohou dosahovat při následném prodeji zhodnocení v řádech desítek procent a v průměru se jedná o investice se zhodnocením mezi 25-30 % p. a., evropský trh už je dnes značně saturovaný a regulovaný a je nesmírně obtížné dosáhnout dvouciferného ročního zhodnocení

Ondřej Smutný, redaktor byznysvcesku.cz


 

Alexandr Gonda
49 let, finanční makléř . Cítí se šťastný

Nevidím důvod, proč nenahlížet na pohledávky jako komoditu sui generis, s kterou lze tržně nakládat. Aktuální situace na trhu ostatně v tomto ohledu nabízí zajímavé investiční příležitosti. Vlády totiž uvolnily moratoria na splátky úvěrů a trhy se pomalu pročišťují, a tím se objevují interesantní portfolia s problémovými pohledávkami. I přes jistou míru rizikovosti takovýchto investic, určitou jistotu představují velké pohledávky právnických osob, které jsou jištěny nemovitostmi. Může se jednat o logistická centra, kancelářské nebo rezidenční budovy, pozemky atp. V takových případech podle mě lze dosáhnout průměrného ročního zhodnocení až cca dvanácti procent.

Erik Hrachovec
27 let, vedoucí oddělení datové analýzy . Cítí se v pohodě

Jsem rád, že bylo zmíněno, že i když drobní investoři mohou investovat do pohledávek, tak by přesto měli být opatrní a začít spíše postupně s klasickými formami. Považuji to za velmi férové varování. Neměli bychom se totiž strhnout některými úžasnými inzeráty, které slibují zhodnocení větší než dvacet procent. Ptal jsem se totiž svého finančního poradce, a ten mi řekl, že se takové výnosy obvykle pohybují mezi čtyřmi až čtrnácti procenty. Navíc mě upozornil právě na určitá rizika třeba právního rázu, jelikož o pohledávku nebo její zajištění často probíhá spor. Ale z pohledu drobného investora stojí takové investice přeci jen za zvážení, a to zpočátku alespoň jako možný doplněk.

Karin Léblová
40 let, na volné noze . Cítí se překvapený

Z etického hlediska mi připadají investice do pohledávek poněkud problematické, vždyť se vlastně těží z lidského neštěstí. Utěšuji se tím, že se většinou jedná o pohledávky právnických osob, nikoliv drobných lidí. Jinak se v investicích moc nevyznám, pokud tedy nejde o můj obchůdek nebo náš dům. Myslím, že můj manžel do něčeho investuje, ale ani nevím do čeho. On se mi to snažil kdysi vysvětlit, ale rozuměla jsem tak každému druhému slovu. Pokud si dobře pamatuji, říkal něco o nějakých fondech. Ale tohle jde opravdu naprosto mimo mě.