EKONOMIKA

Pohledem odborníka Jana Bártla: Jak řešit energetickou krizi

Svět v Evropě se vymkl z kořenů, důsledky války na Ukrajině pociťujeme všichni. Jak jsme na to připraveni? Ptáme se Jana Bártla, investičního ředitele a předsedy investiční rady renomované akciové společnosti Invest & Property Consulting (IPC).

Do vašeho portfolia patří i energetika. Co nás čeká v blízké, potažmo vzdálenější budoucnosti v této oblasti?

“Je pravda, že některé z připravovaných projektů se v tuto chvíli zabývají i oblastí energetiky a jsme velice rádi, že jsme mohli navázat spolupráci s významnými osobami z řad vědců, businessmanů a politiky a našli jsme společnou řeč v tom, co je potřeba udělat, abychom byli schopni účinně pomoci řešit energetickou krizi, která v tuto chvíli hrozí celé Evropě.”

“Směr je jasný v celé Evropě a Evropská Unie to jasně definovala i tím, že energii z jádra zařadila mezi zelené zdroje. Proto je jasné, že s jadernými zdroji se počítá i do budoucna. Otázkou je, zda-li jsou budoucností velké zdroje, jako je například dostavba JE Dukovany, nebo půjdeme cestou menších zdrojů na lokální bázi.”

“Bohužel současná legislativa na tuto variantu není připravena a znamenalo by to otevřít jaderný zákon jako celek a změnit systém povolování. My bychom rádi tuto diskuzi iniciovali a byli v ní aktivními členy, ale toto je politické rozhodnutí, nikoliv businessové. Je ale jasné, že současná energetická situace není udržitelná a musí se změnit, proto by se současná politická garnitura měla zamyslet nad tím, zda-li není ten pravý čas na změnu, jelikož podle současného zákona se jakékoliv, byť i sebemenší a sebebezpečnější zařízení, které má veškeré atesty a certifikace a nehrozí z něj žádné riziko, posuzuje na základě stejných parametrů jako velká jaderná elektrárna.”

“Abych to zjednodušil, představte si situaci, kdy si postavíte na zahradě boudu pro psa a měli byste k ní získat stejná povolení jako pro kompletní rekonstrukci Chrámu Sv. Víta.”

“V energetice ale nespoléháme pouze na jádro, ale díváme se i směrem ostatních obnovitelných zdrojů a to konkrétně na vítr jako zdroj energie. Bohužel ale ani zde není v ČR definována jasná vize, koncepce a směr, kudy bychom se měli ubírat a proto zde všichni narážejí na ty stejné paradoxy. Vítr jako zdroj energie je jeden z nejčistších zdrojů, v ČR máme v porovnání s Evropou lokality, které jsou unikátní, které se hodí pro postavení tohoto typů zdrojů, ale narážíme na omezení kvůli ochraně přírody. Není to paradox, že v zájmu ochrany přírody nutíme producenty energií nestavět obnovitelné zdroje, ale neustále využívat uhlí a zemní plyn…? Opět je tedy nutné vyvolat debatu napříč politickým spektrem a napříč odbornou i širokou veřejností a nalézt ideální kompromis, protože bez shody všech se obávám, že nás nečeká světlá budoucnost.”

Kdo je nejvíc ohrožen?

“V tuto chvíli jsme nejvíc ohroženi my všichni, jelikož energetická krize má globální dopad. Ten nejviditelnější dopad je přímý dopad na cenu pro domácnosti, kdy každý občan v poslední době pocítil rapidní nárůst cen energií. Další dopad je nepřímý, kdy všechny segmenty ekonomiky musejí bojovat se zvýšenými náklady na výrobu tím, že koncovým uživatelům zdraží výrobky a zároveň bude docházet ke stagnaci platů a tím i ke snížení životní úrovně. Zároveň tím, že se zvýší ceny v důsledku vyšších nákladů výroby se zvýší inflace a tím se zvýší úrokové sazby a běžnému člověku se tím pádem zdraží hypotéky a půjčky. 

To stejné platí i pro podniky a opět se dostáváme ke zvýšeným nákladům na výrobu a dražším produktům a vyšší inflaci. Všechno je tedy provázané a ten, kdo na to logicky doplatí nejvíc, je konečný spotřebitel, tedy každý z nás. Je tedy naprosto jasné, že každý člověk by měl chápat potřebu řešit energetickou krizi tím, že budeme investovat do nových a obnovitelných zdrojů jako svojí prioritu a měl by tlačit politiky k tomu, abychom byli nezávislí na jednom zdroji.”


Co je index ESG a jak jsou na něj české firmy připraveny?

“Index ESG úzce souvisí s tím, co jsem psal výše. Index ESG mimo jiné říká, jak moc sociálně a environmentálně odpovědná ta daná společnost je, nebo-li jak se stará o své zaměstnance, jak moc se stará o to, jaký je její dopad na životní prostředí, jak moc pomáhá potřebným, ale také jak daná firma přemýšlí o budoucnosti svého podnikání, jaké si vybírá partnery a na základě čeho a kam investuje. A zde je role IPC, kde můžeme pomoci. Ve zkratce se dá říct, že index ESG by měl ukazovat jak moc je firma hodná na všechny a nebo jí jde jen o zisk a vlastní profit.”

“Když se podíváme na průzkumy, tak většina firem stále doufá, že povinnost ESG reportingu a nové standardy neprojdou evropskou legislativou a pouze 20% firem se na ESG povinnost nějakým způsobem připravuje, proto je potřeba se zamyslet a uvědomit si, že velice brzo může být už pozdě a dopad, který to může mít na firmu bude obrovský, jelikož se předpokládá, že by například firmy se špatným ESG hodnocením mohly mít horší podmínky financování, nebo by problémy s ESG mohly být důvodem, proč financování svého provozu nebudou moci získat vůbec.”

Co byste jim doporučil?

“No, ono se dá v podstatě doporučit to stejné, co jsem říkal před chvílí. A to tedy zaměřit se na řešení energetické krize ne tím, že budu spalovat více uhlí a zemního plynu, ale tím, že budu zavádět nové technologie zdrojů energie ve svých provozech, budu zvyšovat produktivitu a efektivitu, čímž snížím náklady a vykompenzuji drahé energie a nebudu muset zdražovat, což pomůže ve výsledku obyčejným lidem a čímž si do jisté míry bude schopna zlepšit ESG index. Je to o komplexních řešeních a tato problematika je v tuto chvíli ještě v zárodku, ale už nyní vidíme, že hlavně finanční sektor je ten, který ESG index posuzuje a dává mu váhu při výběru partnerských firem pro spolupráci.”

Jak jim může být společnost IPC nápomocna?

“Nemohu říci přímo, že bychom byli nápomocni firmám jako takovým s řešením jejich ESG na bázi auditů a reportingu, ale mohu říci, že ESG index je jedním z důležitých rozhodovacích parametrů, který ovlivňuje to, zda-li budeme do daného projektu investovat, či nikoliv. Proto kdokoliv, kdo by chtěl, aby jeho prostředky byli investovány tam, kde to bude dávat smysl nejen ekonomicky, ale také enviromentálně a sociálně, tak potom právě IPC je to správné místo, kde své peníze investovat.”

Ladislava Richterová - Metropol