EKONOMIKA

Poslanci navrhli změnu ohledně dokazování podmínek udržitelnosti u biomasy

Splnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy by mělo být možné dokládat až do konce letošního roku nejen příslušným dokladem podle evropského předpisu, ale také čestným prohlášením. Plnění kritérií by měli dokladovat také výrobci, dovozci a dodavatelé paliva z biomasy.

Počítá s tím novela zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou ve Sněmovně předložila šestice poslanců ze šesti sněmovních opozičních i koaličních klubů. Návrh má ve středu projednat vláda. Ministerstvo životního prostředí má k návrhu neutrální stanovisko, hospodářská komora ho podpořila, ministerstvo zemědělství k němu připomínky nemá.

Podle vyjádření Hospodářské komory v připomínkovém řízení vytváří návrh podmínky pro pokračování podpory výroby a elektřiny a tepla z biomasy do konce letošního roku. "Novela reaguje na situaci, kdy Evropská komise dosud nebyla schopna vydat delegované akty k ověřování kritérií udržitelnosti pro biomasu, přestože měly být vydány již v lednu loňského roku. Poslanecký návrh proto prodlužuje do konce letošního roku období, kdy je v ČR možné splnění kritérií udržitelnosti doložit čestným prohlášením, namísto plnohodnotné verifikace, pro kterou stále nejsou vytvořeny legislativní předpoklady na úrovni EU," uvedla komora.

Poslanci v důvodové zprávě uvádějí, že současná výjimka platná do poloviny letošního roku je naprosto nedostatečná. "V současnosti není stanoven národní systém a neexistuje ucelená nabídka ze strany poskytovatelů certifikačních systémů v důsledku chybějících prováděcích aktů Evropské komise upravujících podrobnosti prokazování plnění kritérií udržitelnosti," uvádějí. Bez nutného dostatečného přechodného období podle nich hrozí kolaps dodávek biomasy, která by splňovala kritéria udržitelnosti.

Návrh podpořilo i ministerstvo průmyslu. Ministerstvo životního prostředí zaujalo neutrální stanovisko a vyslovilo některé výhrady. Předložený návrh podle něj nepovede k dosažení deklarovaného účelu. Ve vztahu k nynější právní úpravě je nadbytečný, protože už zákon už ho podle MŽP obsahuje. Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou materiál k projednání poslanci.

ČTK | byznysvcesku.cz

Michal Babinec
46 let, byznysmen . Cítí se znechucený

Celé ty hrátky s biomasou jsou naprosto falešné, abych citoval klasika. Jenomže když už ekologisté a bruselská i naše věrchuška rozhodli, že biomasa je super, tak je jim teď trapné přiznat chybu a celou tu frašku odpískat. Každý už asi ví, že bionafta zplodinami více poškozuje zdraví než obyčejná nafta při spalování, protože produkuje více oxidu uhličitého a uhelnatého. S pěstováním „energetických plodin“ jako kukuřice nebo řepka navíc souvisí rozsáhlé uvolňování oxidu dusného, který je zhruba třistakrát horší skleníkový plyn než obávaný oxid uhličitý. Nemluvě o tom, že pěstování biopaliv vede až k o sedmdesát procent vyšší produkci skleníkových plynů než z fosilních paliv. Takže jakákoliv podpora biopaliv je jenom projevem ideologického fanatismu nebo zbabělosti, nikoliv racionality.

Erik Hrachovec
27 let, vedoucí oddělení datové analýzy . Cítí se šťastný

Není důvod lámat nad biomasou hůlku. Všechno je to o vhodném výběru plodin a šetrné produkci. Podle Evropské agentury pro životní prostředí tzv. evropský potenciál biomasy, který respektuje přísné podmínky ochrany biologické rozmanitosti, umožňuje, aby v roce 2030 mohlo být pokryto energií z biomasy až patnáct procent energetické spotřeby EU. To je v dnešní době velmi aktuální. Když hovořím o vhodném výběru plodin, tak mám na mysli třeba dávivec černý, který je podle časopisu Global Change Biology Bioenergy nejlepší. Problém je trošičku v tom, že roste hlavně v tropickém pásmu.

Karla Bernášková
38 let, učitelka . Cítí se naštvaný

Já jsem tak zas trochu v šoku z toho, že Evropská komise nedokázala za déle než rok vydat potřebné akty v přenesené pravomoci, a tím vyvolala stav, kdy dokonce hrozí zhroucení dodávek. Když jsme do Evropské unie vstupovali, těšila jsem se, jak u nás konečně všechno dostane řád a zmizí, s prominutím, lajdáctví. Teď s hrůzou zjišťuji, že na evropské úrovni to není o mnoho lepší. Ba, celou situaci musí zachraňovat naše vláda přechodnými opatřeními. Mohu se zeptat, jestli za to někdo v Evropské komisi ponese odpovědnost?