EKONOMIKA

Privátní medicína pohledem investora: Záležitost velkých hráčů, nebo příležitost pro drobné investory?

Trend na Západě, který se v posledních desetiletích dostává i do našich krajů je jasný. Stále důležitější roli hraje kromě veřejného zdravotnického systému také privátní medicína. Jedná se o investiční příležitost?

Veřejný zdravotní systém je vlivem pandemie covid-19 pod tlakem a bude pravděpodobně vyžadovat reformu. Objevují se dokonce otázky, zda je současný status quo nadále udržitelný. Bez ohledu na vývoj situace v posledních dvou letech však je nejenom v českém zdravotnictví jeden trend zjevný – objevuje se stále více provozovatelů privátních zdravotních zařízení. Ti budují sítě klinik nabízející nadstandardní zdravotní péči. Protože se obecně rozšiřuje střední příjmová vrstva obyvatel ochotná si za lepší zdravotní péči připlatit, mají obvykle tato zařízení po svých službách značnou poptávku, což do této oblasti přivádí stále více významných hráčů. 

Privátní medicína – odvětví se značnými překážkami pro vstup na trh 

Oblast privátní medicíny samozřejmě není odvětvím, ve kterém by mohl investovat kdokoliv. Drobní investoři se v podstatě nemají šanci v této oblasti realizovat. Primárně se jedná o velmi kapitálově náročné podnikání – jenom prvotní investice do nemovitostí, vybavení a personálu se mohou pohybovat ve stovkách milionů korun. Proto začínají v oblasti privátní medicíny podnikat zejména významné skupiny se silným finančním zázemím, které jsou schopné celý moloch privátní medicíny utáhnout a počkat si několik let na návratnost své investice. 

Dalšími problémy pak samozřejmě bývají přísné regulace, legislativa a smlouvy s pojišťovnami – ano i provozovatelé privátních klinik mohou částečně svůj provoz financovat prostřednictvím smluv s pojišťovnami. V neposlední řadě se pak provozovatelé privátních zařízení, podobně jako státní zařízení, potýkají s nedostatkem kvalifikovaného zdravotnického personálu

Alternativa pro retailové investory 

Jak už bylo řečeno, drobný investor si těžko může otevřít privátní zdravotnické zařízení, pokud byste se však chtěli i vy, jako drobní investoři, podílet na boomu privátní medicíny, nějaké možnosti se přeci jenom najdou. Nejedná se o nic složitějšího než o investování do akcií společností, které více či méně s oblastí privátní medicíny souvisejí

Zdravotnictví, jedno z největších a nejsložitějších odvětví pro investiční analýzu, je tvořeno širokou škálou společností, které prodávají zdravotnické výrobky – vybavení operačních sálů, nabízejí služby – například telemedicínu nebo třeba pronajímají zdravotnické prostory. Odvětví zdravotnictví však také zahrnuje společnosti, které prodávají léky, zdravotnické prostředky a pojištění. Mezi největší společnosti v oblasti zdravotní péče na světě patří UnitedHealth, Pfizer a AbbVie. Pojďme se však ve stručnosti podívat na tři akcie, které souvisejí z oblastí privátní medicíny. 

1. Teladoc – poskytovatel telemedicíny 

Před dvěma lety se investoři nemohli nabažit společnosti Teladoc. Tento přední poskytovatel telemedicínských služeb – propojení uživatelů z domova s lékaři, terapeuty a dalšími lékaři – se ocitl v čele tržní niky, která se stala naprosto nezbytnou součástí zdravotnictví, když se konzultace v ordinaci staly na úsvitu pandemie covid-19 nebezpečnými. 

Teladocu se dařilo tak dobře, že dokonce provedl významnou akvizici společnosti Livongo Health, která je lídrem v oblasti špičkových technologií pro léčbu pacientů s cukrovkou, vysokým krevním tlakem a problémy s regulací hmotnosti. V současné době se celá společnost Teladoc obchoduje za mnohem nižší cenu, než jakou zaplatila pouze za Livongo Health.

Sílící konkurence a znovuotevírání zdravotnických zařízení snížily atraktivitu společnosti Teladoc pro investory, ale to se nedá říci o pacientech. Spotřebitelé si oblíbili jednoduchost a pohodlí, které jim nabízí možnost získat lékařskou radu doma prostřednictvím videokonference. V posledním čtvrtletí vzrostly příjmy společnosti o 45 %. Pesimisté, kteří tvrdí, že se lidé vracejí ke konzultacím do lékařských budov, se mýlí, protože počet virtuálních návštěv lékaře na platformě Teladoc vzrostl meziročně o 41 %. Jedná se o růstovou technologickou společnost, která zatím není zisková, ale výrazný meziroční růst tržeb jde proti argumentům odpůrců této společnosti. 

2. Intuitive Surgical – výrobce unikátního chirurgického robota 

Intuitive Surgical je specialista na zdravotnické přístroje, který je známý především díky systému da Vinci, robotickému chirurgickému systému, který lékařům umožňuje provádět minimálně invazivní operace. Existuje celá řada důvodů, proč má před sebou společnost zářnou budoucnost.

Zaprvé, zdravotnictví je na vzestupu. Dlouhodobé trendy stárnutí populace způsobí, že služby, které společnosti v tomto odvětví poskytují, budou v nadcházejícím desetiletí ještě neocenitelnější. V roce 2060 bude zhruba 25 % americké populace tvořit dospělá populace ve věku 65 let a více. V roce 2019 tvořila tato demografická skupina pouze 16 % americké populace. Spotřeba zdravotnických služeb má tendenci s věkem stoupat.

Za druhé, Intuitive Surgical je nesporným lídrem na trhu robotické asistované chirurgie (RAS). V roce 2020 měla v tomto oboru téměř 80% podíl. Jedním z hlavních důvodů, proč může společnost zůstat na vrcholu tohoto trhu po mnoho dalších let, je to, že se může pochlubit solidní konkurenční výhodou. Zdravotnická zařízení musí vynaložit půl milionu až 2,5 milionu dolarů na pořízení systému da Vinci. Nějaký čas také zabere zaškolení zdravotnického personálu na tento přístroj. Po vynaložení všech těchto prostředků na systém da Vinci by byl přechod na konkurenční systém nákladnou záležitostí.

Kromě toho je vývoj těchto strojů složitým problémem, nemluvě o nesčetných regulačních úskalích, kterými je třeba projít. Tyto překážky vstupu na trh zajišťují, že nováčci mají co dohánět, a proto bude Intuitive Surgical i nadále dominantní. Tato zdravotnická společnost v posledních několika desetiletích solidně překonávala svou výkonností trh a není příliš důvodů nevěřit, že by v této nadprůměrné výkonnosti nemohla pokračovat i nadále. 

3. CareTrust REIT – pronajímatel lékařských zařízení 

REIT představují akcie, které jsou takovou alternativou k nemovitostním podílovým fondům s tím rozdílem, že se obchodují jako tradiční akciové společnosti na burze. CareTrust nakupuje a pronajímá nemovitosti zejména pro privátní domovy důchodců, ale i další zařízení. Většinu portfolia společnosti tvoří zařízení pro seniory s pečovatelskou službou. Společnost vlastní především nemovitosti na čistý pronájem – to znamená, že veškerá údržba, daně, pojištění a další náklady spojené s provozem nemovitosti jdou za nájemcem. Od začátku roku 2022 tímto způsobem společnost provozuje hned 217 ze svých 224 nemovitostí (o provoz zbylých 7 se stará CareTrust). Nastavení nájemních smluv tak společnosti CareTrust zajišťuje stabilní příjem.

Strategie tohoto REIT se v průběhu let vyplatila. V uplynulých jednoletých, tříletých a pětiletých obdobích patřil mezi tři nejvýkonnější zdravotnické REIT akcie. Kromě zaměření na nemovitosti pronajímané čistým nájmem je dalším hlavním faktorem úspěchu CareTrust při vytváření hodnoty pro akcionáře je investiční strategie. Ročně investuje přibližně 200 milionů dolarů a zaměřuje se na příležitosti nabízející značnou návratnost. Využívá svých hlubokých vztahů v oboru k získávání nemovitostí, které se obvykle ani nedostanou na volný trh. 

Společnost by tak měla v příštích letech pokračovat v růstu. Charakterizuje ji relativně nízké zadlužení a konzervativní dividendový výplatní poměr (podíl čistého zisku společnosti, který je vyplácen akcionářům v podobě dividendy), což jí dává dostatečnou finanční flexibilitu pro další akvizice. 

4. Axis Medical

Jan Bártl se z pozice investičního ředitele společnosti Invest & Property Consulting, a. s. (která se zabývá také investicemi v oboru privátní medicíny) k tématu takto: “Jak již bylo napsáno výše, je zdravotnictví jeden z nejstabilnějších, ale i nejsložitějších oborů, kam lze investovat. To byl i jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli i my, že bychom byli rádi tento obor měli v portfoliu. Jelikož je v České republice ještě málo zakořeněná tradice privátní a prémiové medicíny, jako je tomu například v USA, věříme, že ten pravý boom v tomto oboru teprve přijde a investice ostatních hráčů na trhu nás v tomto názoru pouze utvrzují.”

K tématu dále uvádí: “A jelikož chceme přicházet s něčím novým, již 2.5. otevřeme nové pracoviště zaměřené na psychologické, adiktologické a další terapeutické činnosti v centru Prahy. Institut Origanum, jak se tento projekt jmenuje, je náš nejnovější projekt, kde jsme se spojili s největšími odborníky v České republice v čele s Mgr. Alešem Kudou a rádi bychom nastavili nový standard služeb v tomto oboru.”

Ondřej Smutný, redaktor byznysvcesku.cz

Alexandr Gonda
49 let, finanční makléř . Cítí se v pohodě

Investice v oblasti medicíny představují svého druhu jistotu. Zdraví je dnes neodmyslitelným elementem kvality života. S ohledem na růst světové populace, prodlužování průměrné délky života a zvyšující se bohatství obyvatel, stoupá nejen poptávka po zdraví, ale i celkové výdaje, které do této oblasti plynou. Důraz se dnes stále více klade na prevenci a včasnou diagnostiku. Z tohoto pohledu se například investice do telemedicíny jeví jako velmi perspektivní, jelikož budou stále častě vyhledávané. A nejde jen o výjimečné situace, jak tomu bylo během pandemie, ale také při drobnějších a běžných obtížích. Často je totiž zbytečné, aby lékař klienta viděl osobně. Telemedicína mu může zprostředkovat všechny potřebné informace.

Karla Bernášková
38 let, učitelka . Cítí se šťastný

Souhlasím, že zdraví je dnes důležitou součástí kvality života. Někdy se mi dokonce zdá, že se to až přehání a opomíjí se význam duchovních věcí a vzdělání. Ale sama jsem byla moc ráda, když v nemocnici použili při poslední operaci méně invazivní metodu. Neměla jsem potom skoro žádnou jizvu, jenom takovou neparnou tečku. Kdybych tedy měla investovat, určitě bych si vybrala výrobce chirurgického robota, který dokáže pravé divy. Také se mi líbí pronájem lékařských zařízení, neboť se tak v nejednom případě může pomoci našim seniorům.

Milan Šáda
46 let, posunovač u dráhy . Cítí se bezradný

Tak o tom žádná, že investovat do medycíny je dobrej kšeft. Jako každej chce bejt zdravej. Byl sem minulej tejden u zubaře a ani se neptejte, kolik mě to stálo. Naštěstí mi dali aspoň korunku na pokladnu. Je teda stříbrná, takže vypadám jako chudší Rusák nebo ukáčko, ale trochu sem ušetřil. Když sem si spočítal, kolik piv by bylo za bílou, tak sem do ní nešel. Takže kola byznysu se v medycíně točej o sto šest. Jenom mi neni moc jasný, jak by ta telemedicína fungovala v případě zubů. To mi jako doktor u počítače poradí, jak si mám vytrhnout stoličku?