2. září proběhla v Chateau St. Havel v Praze členská schůze Asociace správců SF, z. s. (ASSF). Schůze předcházela akci Invest Expo 2021 konané tamtéž, které se mnozí členové asociace, zájemci o členství i různí další zástupci odborné veřejnosti zúčastnili v hojném počtu.

Na úvod schůze seznámil předseda asociace Ivan Machoň přítomné s posláním a záměry asociace do budoucna. Zčásti se jednalo o rekapitulaci všeobecně známých a již publikovaných plánů a deklarací, přímo navazující bylo zhodnocení současné situace na “scéně” a přiblížení plánů na odborné certifikační kurzy pro správce svěřenských fondů zajišťované asociací. Tyto kurzy se rozběhnou již v listopadu letošního roku a jejich vyústěním bude certifikát, jehož vydavatelem a garantem je rovněž ASSF.

V dalších částech, kdy se schůze proměnila spíše v odborný seminář, proběhly přednášky advokáta p. Drhy a notáře p. Dudy, spolupracovníků ASSF následované velmi živou diskusí na témata pojištění správců, exekucí na majetek správců, případy úmrtí zainteresovaných osob, nezletilosti obmyšlených a podobně. Živost a šíře diskuse překonala očekávání zúčastněných, proto vám přinášíme zvukový záznam těch nejzajímavějších pasáží debaty. Výše zmínění právníci se budou také podílet na certifikačních kurzech ASSF, stejně jako řada dalších odborníků.