EKONOMIKA

Průměrná mzda podle odhadů ve 3. čtvrtletí stoupla o pět až šest procent, reálný růst ale zřejmě končí

Růst průměrné mzdy ve třetím čtvrtletí zpomalil, nebyl totiž jako v předchozím čtvrtletí ovlivněn nízkou srovnávací základnou loňského roku a mimořádnými odměnami zdravotníků. Analytici, které ČTK oslovila, tak čekají za třetí čtvrtletí růst průměrné mzdy mezi pěti až šesti procenty. Po zohlednění inflace by ale měly výdělky stoupnout o zhruba jedno až dvě procenta. Od čtvrtého čtvrtletí ale podle ekonomů již kvůli rostoucí inflaci mzdy reálně budou klesat.

Český statistický úřad zveřejní údaje o průměrných mzdách za 3. čtvrtletí v pondělí. Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. V druhém čtvrtletí průměrná mzda v Česku meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun. Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen výdělek reálně stoupl o 8,2 procenta. Nárůst byl způsoben nízkou srovnávací základnou a vyplácením mimořádných odměn zdravotníkům.

"Meziroční dynamika mezd za třetí čtvrtletí byla po delší době jen málo ovlivněná jednorázovými faktory. Karantény a nemocnost byly na ústupu podobně jako v létě předchozího roku a ve statistikách nefigurovaly, na rozdíl od druhého čtvrtletí, ve velké míře ani mimořádné odměny. Tlak na zvýšení mezd byl také omezován růstem reálných příjmů domácností z titulu zrušení superhrubé mzdy," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

I podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera růst průměrné mzdy zpomalí, protože již nebude tak významně jako v předchozím čtvrtletí ovlivněn mimořádnými odměnami ve zdravotnictví a nízkou srovnávací základnou z první pandemické vlny. "Od příštího čtvrtletí již zaznamenáme vzhledem k dalšímu zrychlení inflace pokles reálných mezd," upozornil.

Údaje o mzdách za třetí čtvrtletí tak podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka ukážou výrazně realističtější obraz vývoje mezd, než tomu bylo v první polovině letošního roku. "Z pohledu reálného vývoje mezd hrála ve třetím čtvrtletí důležitou roli vysoká inflace. Právě rychlý růst spotřebitelských cen se v závěru letošního roku a po celý příští rok bude negativně promítat do reálného růstu mezd, který bude v lepším případě nulový, v horším případě záporný," uvedl.

Odhadovat růst mezd je přitom podle analytika ČSOB Petra Dufka v letošním roce velká loterie. "Nejenže výsledky silně ovlivňují bonusy a zvyšování platů ve veřejném sektoru, ale i přesuny tisíců zaměstnanců mezi odvětvími. Právě ty mohou sehrávat podstatnou roli i nyní, neboť odchodem hůře placených pracovníků do perspektivnějších a lépe ohodnocených oborů se virtuální průměrná mzda lehce ovlivní. Už proto, že průměrná mzda není nic jiného než podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka," uvedl.

Loni ve třetím čtvrtletí průměrná mzda stoupla o čtyři procenta na 35.487 korun. Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen výdělek reálně stoupl o 0,7 procenta.

ČTK | byznysvcesku.cz

Michal Babinec
46 let, byznysmen

Tohle číslo alespoň pro řadového zaměstnance zdánlivě moc neříká, krom toho, že si větší část může postesknout, že není ani na tom průměru. Ve skutečnosti v sobě skrývá jednu moc zajímavou věc. Totiž to, jak si stojím vůči této hodnotě, mě nepřímo informuje o tom, kde se nacházím z hlediska osy zadavatel práce vs. domácí kutil. Stojím-li totiž se svým platem pod touto částkou a nebo někde okolo ní, znamená to, že si krom situací, kdy si půjčím a omezím tak svoji spotřebu do budoucna, nemohu dovolit běžně najmout až na výjimky někoho jiného, aby za mě udělal práci, kterou sám neumím nebo nechci vykonávat. Ti šťastnější, kteří umí něco užitečného, mohou zkusit ještě po vesnickém způsobu směnu. Ovšem nejeden pan inženýr, doktor, magistr je v reálu odkázán na svépomoc, když potřebuje zajistit často i velmi komplikované řemeslné práce, opravy atp. Případně zbývají ty půjčky. Je to další důkaz prekarizace společnosti, jakkoli se vzájemně stále ujišťujeme, že se máme čím dál lépe. Ještě před takovými sto lety totiž měla doma služku i rodina kdejakého podúředníka. Prostě muž vydělával za těch dávných zaostalých časů tolik, že i když žena zůstávala doma, ještě zbylo i na personál.

Josef Kalina
67 let, strojní inženýr

Zvykli jsme si na neustálý růst, růst jako pravidlo, růst jako podmínku. Chápe to tak skoro každý. Firmy odvozují svůj úspěch a nebo výkon svých zaměstnanců od růstu, odboráři o ničem jiném než o růstu mezd už pomalu ani nesmlouvají, dokonce i v té ekologii máme růst sice tzv. udržitelný, ale přece jen růst. Růst je jakoby podmínka, základ všeho. Stagnace nebo jémine, i jen dočasný propad, úbytek to je málem smrt. Přitom k životu patří oboje. Jsme tak dynamičtí a prorůstoví až se nám z toho zatočila hlava. Asi opravdu budeme potřebovat chvíli nerůst. Jen tak, kvůli pokoře.

Jindřich Kadavý
51 let, hudební pedagog a začínající politik

Krize přichází a odchází. To je běžný jev. Díky členství v EU jsme nyní součástí jedné z nejrozvinutějších oblastí světa, naším sousedem a dá se říci i tahounem je dlouhodobě jedna z vůbec nejsilnějších ekonomik, německá. Před námi jsou velké výzvy a změny, ať už je to Green Deal a nebo digitalizace státu, Průmysl 4.0 atd. Hlavní je teď nepodlehnout skepsi, kterou tak rádi zanáší do našich řad naši nepřátelé prostřednictvím ruských dezinformačních webů a fake news. Nesmíme ztratit ze zřetele cíl těsně před jeho dosažením. Sen mnoha generací je blízko! Jsem přesvědčen, že i díky jasně nastoupenému trendu dalšího propojování zemí EU a výhledově i federalizace nad všemi překážkami i nepřáteli zvítězíme a udržíme Evropu jako jedno z nejlepších míst k životu.