Lukáš Kovanda

V uplynulých třech letech stát lékařům na platech přilepšil výrazně nad růst, jehož se dočkali jejich kolegové v soukromých zdravotnických zařízeních. Průměrný měsíční plat lékaře ve státní sféře v letech 2018 až 2020 stoupl o zhruba 15 tisíc korun. Průměrná mzda lékaře v soukromých zdravotnických zařízeních, mezi něž se počítají i krajské a městské nemocnice mající formu akciové společnosti, stoupla jen zhruba o poloviční částku. Vyplývá to z údajů ČSÚ (viz tabulka níže). 

Mezi státní zdravotnická zařízení spadají organizace přímo řízené ministerstvem zdravotnictví jako například fakultní nemocnice nebo specializované ústavy. Spadají mezi ně také třeba příspěvkové organizace krajů. V těchto zařízeních tedy v uplynulých třech letech narostl průměrný měsíční hrubý plat lékaře z 80 860 na 95 669 korun, tedy o 18,3 procenta.  

Průměrná měsíční hrubá mzda lékaře v soukromém zařízení ve stejném období vzrostla z 54 582 na 61 211 korun, tedy o 12,1 procenta. Výdělky lékařů ve státní sféře tak navzdory své o zhruba třetinu vyšší výchozí hodnotě roku 2018 narůstaly v dalších letech celkem o zhruba třetinu rychleji než výdělky lékařů sféry soukromé.  

Vzhledem k tomu, že letos se platy zdravotníků ve státních zařízeních navyšovaly o deset procent, je rok 2021 historicky prvním, kdy průměrný měsíční hrubý plat lékaře přesahuje hranici 100 tisíc korun.  

Nutno však zdůraznit, že podstatnou část platů a mezd lékařů představují příplatky za práci přesčas, za pracovní pohotovost či za práci ve svátek. Příplatky za přesčas jsou výrazné zejména ve státní sféře. Lékaři státní sféry loni napracovali průměrně 195 hodin měsíčně, lékaři sféry soukromé pak 178 hodin. V obou případech se jedná o nadstandardně dlouhou pracovní dobu, neboť průměr v dané skupině zaměstnání činil loni 176, resp. 173 hodin. Je evidentní, že lékaři sféry státní mají přesčasů výrazně více než lékaři sféry soukromé.  

Mladí lékaři ve věku od 30 do 34 let dokonce ve státní sféře loni napracovali měsíčně průměrně 201 hodin měsíčně. Řada lékařů nadále uvádí, že i přes narůst výdělků v posledních letech by právě mladí lékaři bez přesčasů jen těžko dosáhli alespoň vzdáleně adekvátních výdělků.  

Přesčasy jsou také zásadním klíčem k vysvětlení značného rozdílu v průměrném výdělku lékařů a lékařek. Průměrný plat lékaře státní sféry, 105 979 korun, byl loni o více než 20 tisíc korun měsíčně vyšší než průměrný plat lékařky, 85 165 korun. Muži mají ovšem obecně vyšší počet měsíčně odpracovaných hodin než ženy. Výši platů ovlivňuje dále třeba délka praxe, a i tu mívají muži vyšší, neboť ženy ji často přerušují z důvodu mateřství.  

Každopádně lékaři ve státních zdravotnických zařízeních se v uplynulých letech dočkali jednoho z nejvyšších nárůstu výdělků mezi všemi profesemi v ČR, těmi sféry státní i soukromé. Vláda si totiž přidávání na platech lékařů vzala jako jednu ze svých priorit. 

Erik Hrachovec
27 let, vedoucí oddělení datové analýzy

Když to přepočtu na hodinovou mzdu a jako přesčasovou práci, je to vlastně u takto kvalifikovaných zaměstnanců docela bída. Jenže je fakt, že spousta spolužáků na gymplu prostě věděla, že musí být lékaři – rodina, prestiž atd. Co mě překvapilo, že ve státní sféře, je větší počet odpracovaných hodin, než v privátním sektoru. To je snad poprvé, co jsem se něčím takovým setkal!

Jindřich Kadavý
51 let, hudební pedagog a začínající politik

Být lékařem je poslání. Druhý můj dědeček jím byl a byl to panečku pan Někdo. Ten, když šel naší ulicí, všichni zdravili a starší generace i s úklonou. Slušná odměna za poctivou práci tam u většiny zejména zkušenějších jistě je. Otázka zní, jak motivovat mladé lékaře, aby nám neutíkali za lepším na Západ?!

Milan Šáda
46 let, posunovač u dráhy

Za tyhle peníze bych fakt chtěl dělat a oni ještě budou řvát!

Nikola Spurná
30 let, prodavačka

Náš doktor je snad Maďar nebo Ukrajinec nebo co. Kolikrát mu ani nerozumím. Jako, jestli je někomu sto tisíc málo, může to jít zkusit k nám do marketu!

Michal Babinec
46 let, byznysmen

Řešení je jednoznačně ve stanovení standardní a nadstandardní péče a jejím umožnění.  Kdo chce a má možnost, připlatí si a kapitolu nedostatečných platů zdravotníků si po letech pláče a odborářských akcí typu černá sanitka můžeme definitivně odškrtnout. Jenže to by nesměla být jedna z model našeho národního rovnostářství. Takto to de facto funguje omezeně pouze neoficiálně, často v jakémsi polo legálním režimu a spokojený není nakonec nikdo.

Josef Kalina
67 let, strojní inženýr

Za mlada jsem jeden čas o této životní dráze uvažoval. Lákal mě ten bílý plášť a elegance s ním spojená. Nevzpomínám si, že bych přitom řešil výšku platu, ale je fakt, že je jiná doba a společenské postavení se od příjmů dnes odvíjí už daleko více.