EKONOMIKA

První zelené dluhopisy EU vyvolaly mezi investory rekordní zájem

První zelené dluhopisy, které dnes vydává Evropská unie, se setkaly s rekordním zájmem, uvedla agentura Reuters s odvoláním na informace od hlavního manažera nabídky.

EU nabízí 15leté dluhopisy za 12 miliard eur (304,4 miliardy Kč), zájem však byl o dluhopisy za více než 135 miliard eur. Nabídka tak byla rekordní jak z pohledu velikosti emise, tak podle výše poptávky po zelených dluhopisech. EU tak učinila první krok k tomu, aby se stala největším emitentem dluhopisů, které budou financovat aktivity přátelské k životnímu prostředí.

Z dluhopisů mají být financovány ekologické projekty v rámci fondu na obnovu unie po pandemii nemoci covid-19. Budou financovat až 30 procent programu EU pro obnovu po covidu-19, který má poskytovat granty a půjčky členským zemím až do konce roku 2026 a k dispozic má mít až 800 miliard eur. Celkem by tak EU mohla vydat zelené dluhopisy až za 250 miliard eur, což by z EU udělalo největšího emitenta zelených dluhopisů na světě.

Analytici BofA Securities očekávají, že EU by ročně mohla vydat zelené dluhopisy za 35 až 45 miliard eur. To odpovídá tomu, co vydali všichni evropští státní a nadnárodní dlužníci v roce 2020.

Podle výpočtu agentury Reuters se výnos zeleného dluhopisu pohybuje kolem 0,44 procenta. Podle údajů Danske Bank to znamená, že EU platí za novou emisi dluhopisů nižší prémii, než je obvyklé.

Zelené dluhopisy mají tendenci zahrnovat ve své ceně tzv. greenium, tedy mírně nižší výnos ve srovnání s konvenčními dluhopisy vzhledem k omezené nabídce těchto aktiv a vysoké poptávce.

Všechny zelené dluhopisy EU pro financování fondu obnovy budou vydané v souladu se zásadami pro zelené dluhopisy stanové Mezinárodní asociací kapitálových trhů (ICMA), které jsou považovány za standard pro tento trh. Ty se liší od standardů navržených samotnou EU na základě její klasifikace zelených činností, tyto standardy však unie zatím nedokončila.

Některé aspekty emise EU však půjdou nad rámec zásad ICMA. Aby se členské země kvalifikovaly pro získání peněz ze zelených fondů EU, nesmí investice významně ohrozit žádný z ekologických cílů EU a členské země musí poskytnout detaily o tom, jak konkrétně přispějí k jejich zelené transformaci.

ČTK | byznysvcesku.cz

Jindřich Kadavý
51 let, hudební pedagog a začínající politik

Výborná věc, jestli to bude možné, rád bych si nějaký takový zelený dluhopis pořídil, ať v Evropě vidí, že nejsme jen národ kverulantů a umíme také přiložit ruku, korunu ke společnému dílu!

Josef Kalina
67 let, strojní inženýr

Zelené dluhopisy mají sice nižší výnos, zato ale vysokou přidanou ideologickou hodnotu . To vypadá, jako když skomírající rakouský erár na konci své existence za světové války vyzýval občanstvo k upisování válečných půjček a nakonec i odevzdávání rodinného stříbra, zlata, přičemž na důkaz loajality se vyznačoval každý uvědomělý rakouský občan namísto snubního prstenu zlatého prstenem novým, železným. Opravdu se blíží konec?

Alexandr Gonda
49 let, finanční makléř

Zájem je enormní, garance patrně také, proč ne. Jen jestli to není pro některé účastníky zájezdu rádoby dobrovolný příspěvek coby vstupenka mezi prověřené…?

Michal Babinec
46 let, byznysmen

Nepodezříval bych hned investory z nějaké formy politické zaslepenosti. Jde přeci jen o peníze.  Je pravděpodobné, že pokud mají zelené technologie v současné EU skutečně zelenou, dá se minimálně v první fázi skutečně čekat slušné zhodnocení garantované de facto politickými rozhodnutími. Fáze další prověří čas…

Karla Bernášková
38 let, učitelka

To by mohl být zajímavý námět pro práci s dětmi do hodin výchovy k občanství. Kolik ze svých úspor byste byli ochotni odložit, aby se nám všem v obci dýchalo lépe?! Hned příští týden to zkusím na poradě nadhodit.