EKONOMIKA

Putin bude chtít za plyn či ropu rubly. Co to bude znamenat pro Čechy?

Ruský prezident Vladimir Putin rozhodl, že Rusko bude za svůj plyn a ropu žádat od takzvaných nepřátelských států platbu v rublech. Země, které uplatňují sankce vůči Rusku, včetně zemí EU a Česka, tak budou muset za ropu i plyn platit místo v dolarech či eurech právě v ruské měně.

Lukáš Kovanda

Kreml vytváří dodatečnou poptávku po ruské měně, která utlumí citelné oslabování rublu, k němuž dochází v důsledku sankcí Západu uvedených v důsledku ruské invaze na Ukrajinu koncem února.
Putin zadal ruské centrální bance, aby během týdne připravila platební schéma, které platby v rublech umožní. Kreml svým opatřením reaguje na sankce Západu ještě z jiného hlediska.

Sankce vedly ke zmrazení zhruba poloviny devizových rezerv ruské centrální banky. Putin si tak uvědomil, jak je Rusko zranitelné, drží-li měnu zemí, jež jej sankcionují. Bude se tedy snažit přejít v nejvyšší možné míře k přijímání plateb v rublu, případně v čínské nebo indické měně, protože v případě těchto měn zmrazení nehrozí.

V neposlední řadě Putina ke kroku motivuje politika, resp. snaha znepříjemnit západním odběratelům surovin život. A přitom se může tvářit dále, že veškeré své závazky – objemově – plní, pouze tedy v jiné měně. Krok Kremlu tak v Evropě zdraží plyn i ropné produkty, včetně benzínu či nafty, a to i odběratelům z řad českých firem a domácností. Evropští odběratelé si budou musel vyčlenit prostředky v rublech, za něž suroviny uhradí.

S držením rublu je ovšem spojeno poměrně výrazné kursové riziko, neboť ruská měna je zejména po invazi Ruska na Ukrajinu značně rozkolísaná a hrozí její hluboký propad. Proti kursovému riziku se budou muset odběratelé v EU poměrně nákladně pojistit, bude-li to možné, případně akceptovat ztráty spjaté s rozkolísaností rublu. Tyto dodatečné náklady pak přenesou na konečné odběratele včetně těch z řad českých firem a domácností.

Zhruba 90 procent plynu, který Česko spotřebovává, je plyn ruský, ačkoli převážně dovážený z Německa. Němečtí přímí odběratelé ruského plynu započtou vyšší náklady pojištění proti kursovému riziku do ceny pro své zákazníky v ČR a ti pak třeba i do cen pro tuzemské odběratele plynu a obecně energií z řad domácností. 
Putinův krok dále stupňuje napětí v obchodních vztazích Ruska a EU.

S vyšší pravděpodobností nyní hrozí odvetný krok EU v podobě odstřižení se od ruských dodávek energií. Proto ceny benzínu, nafty či plynu v EU porostou i z tohoto důvodu. Ruku v ruce s tím zdraží také elektřina, neboť podstatná část elektřiny se v EU vyrábí právě z plynu.

Lukáš Kovanda, Ph.D. je členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a hlavním ekonomem Trinity Bank.
 

Alexandr Gonda
49 let, finanční makléř . Cítí se v pohodě

Predikce o zdražování plynu z důvodu eventuálního obchodování v rublech mi připadá unáhlená. Ad primo, není ještě jasné, jak to bude eventuálně vypadat v případě jednotlivých smluv a zda nebudou některých partnerům uděleny výjimky. Ad secundo, případná výměna v rublech povede k posilování ruské měny, což do jisté míry paradoxně redukuje rizika související s jejím hrozícím propadem. Další otázkou je, jak by Rusko mohlo velké zákazníky přimět k přechodu na rubly, což pro ně může být značně obtížné. Zastaví dodávky a připraví se tím o zisky, které stále více potřebuje? Silně pochybuji. Řekl bych, že byznys se spolu vždycky dohodne, záleží však na tom, nakolik mu do toho budou mluvit politici.

Milan Šáda
46 let, posunovač u dráhy . Cítí se v pohodě

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Některý si asi představujou, že budou proti Putinovi vyhlašovat sankce a on bude jenom koukat jako nějakej jouda. To neni na rozdíl od západních hošánků žádnej měkejš, ani masochista, aby se nechal bez pípnutí bičovat. Když sme se teda rozhodli ve jménu lidskosti proti Rusákům zatim jenom ekonomicky bojovat, tak musíme s něčim takovým počítat. To mi připomíná borce, který se v hospodě kasaj a vykřikujou: „Poď se prát, poď se prát!“ A když tostanou ťafku, držej se za rypák a dělaj: „Au, au, au, to to bolí.“

Jindřich Kadavý
51 let, hudební pedagog a začínající politik . Cítí se naštvaný

Žádné sankce nejsou proti Rusku dostatečně přísné! Ve jménu humanity a solidarity s ukrajinským národem musíme snášet i drobná příkoří v podobě růstu cen energií. Naše hodnoty za to stojí. Rusové si ve svém vzteku řežou sami pod sebou větev. Nikdo s nimi už nebude chtít obchodovat, když takovým nevybíravým způsobem porušují smlouvy. Požadavek obchodování v rublech jenom urychlí snahy v Evropské unii osvobodit se jednou pro vždy z okovů kremlovského plynu. Všechno zlé je k něčemu dobré. Vydržme!