Reálné mzdy rostly hlemýždím tempem. Kolik je aktuální průměrná mzda?

Reálné mzdy rostly hlemýždím tempem. Kolik je aktuální průměrná mzda?

„Nejvíce klesaly mzdy v kultuře, zábavním a rekreačním průmyslu či ubytovacích a stravovacích službách. Naopak nejvíce si polepšili lidé věnující se nemovitostem, zdravotní a sociální péči či výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

„Díky změně daňového systému se v letošním roce zvýšily čisté mzdy zaměstnanců, i když jim zaměstnavatelé nezvýšily hrubé mzdy. To podporuje růst životní úrovně zaměstnanců, aniž by se zvyšovaly mzdové náklady firem.“ 

Průměrná mzda v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla hodnoty 35 285 korun, což bylo o 1 089 korun více než ve stejném období před rokem. Nominální průměrná mzda meziročně vzrostla o 3,2 procenta. To vzhledem k velikosti inflace znamená, že reálná průměrná mzda vzrostla jen o 1,0 procenta.

Čtyři pětiny zaměstnanců pobírali v prvním čtvrtletí letošního roku mzdu v rozmezí 15 430 korun a 56 423 korun. Nejvyšší průměrnou mzdu pobírali Pražané. Její výše dosáhla úrovně 44 432 korun. Naopak nejnižší mzdy pobírali lidé v Karlovarském kraji, kde průměr činil pouze 30 148 korun.

Většina zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhne, protože její hodnota je zkreslena vysoko příjmovými skupinami obyvatel. Vhodnějším ukazatelem pro zjištění mzdy, kterou pobírá běžný zaměstnanec, je proto medián mezd. Ten vyjadřuje hodnotu mzdy, kterou dostává zaměstnanec přesně uprostřed pomyslného souboru všech zaměstnanců seřazených vzestupně podle výše svých mezd. V prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl medián mezd hodnoty 29 867 korun, což bylo o 2,5 procenta více než ve stejném období před rokem.