EKONOMIKA

Rostoucí ceny materiálů vytváří obrovský tlak na stavební společnosti

Stavební průmysl se topí v problémech, protože náklady spojené s výstavbou stále rostou. Řada dodavatelů má velké potíže, neboť absorbují značnou část zvýšených nákladů na stavební materiály.

Pro dodavatele je stále obtížnější poskytovat přesné odhady nákladů ve výběrových řízeních na veřejné projekty, jako jsou sociální bydlení, školy a nemocnice, s podobnými problémy se však potýkají stavební společnosti i v soukromém sektoru. 

V rámci veřejných zakázek na stavební práce se inflační rizika – včetně růstu cen materiálů – z velké části přenášejí na dodavatele. Ti musí smluvně pokračovat v práci, ale ničí si rozvahy svých firem a prakticky sami dotují veřejné práce

Náklady na výstavbu v posledních letech rostly zejména kvůli pandemii covid-19, ale invaze Ruska na Ukrajinu situaci opět zintenzivnila. 

Rusko patří mezi pět největších světových výrobců oceli 

Východní velmoc patří k nejvýznamnějším producentům oceli na světě a Ukrajina také produkuje velkou část světových dodávek. Konflikt na Ukrajině významně ovlivnil schopnost místního ocelářského průmyslu vyrábět a vyvážet materiály. O víkendu byla v obléhaném městě Mariupol vážně poškozena jedna z největších ukrajinských železáren a oceláren Azovstal. Kromě toho sankce Evropské unie odřízly členské státy od přístupu k ruské oceli

Minulý týden se Evropská rada dohodla na přijetí čtvrtého balíčku restriktivních opatření vůči Rusku. Ten zahrnoval zákaz dovozu ocelářských výrobků, na které se v současné době vztahují ochranná opatření EU, což pro Rusko představuje ztrátu příjmů z vývozu ve výši přibližně 3,3 miliardy EUR.

Podle údajů, které zveřejnil ČSÚ už za leden výrazně rostly ceny oceli (meziročně o 17,6 %) i dřeva (meziročně o 41,9 %), do těchto dat se přitom ještě neprojevil rusko-ukrajinský konflikt, čísla by tak nyní byla podstatně vyšší

Nyní rovněž nastává situace, kdy některé druhy oceli již nejsou k dispozici. K výrobě oceli potřebujete palivo na výrobu energie a palivo je dražší, takže se jedná o zpětnovazebnou smyčku. Navíc přetrvává problém s dodavatelským řetězcem. Rostoucí ceny materiálů však ovlivňují schopnost stavebních firem i výrobců dřevěného nábytku stanovit cenu velkých, dlouhodobých projektů. 

Je to jiné, když stanovujete cenu pro soukromé zakázky, protože budete moci vyjednávat a můžete mít doložku o změně ceny nebo její revizi, ale veřejné zakázky jsou často realizované na základě smluv s pevnou cenou. Existují určité mechanismy, které poskytují úlevu stavebním společnostem, ale zdaleka to nestačí. To staví společnosti, které získaly zakázky v posledních dvou letech, do obtížné situace.  

Cena dřeva opět stoupá k blízkosti historických maxim 

Ceny dřeva za sebou mají velmi volatilní rok. Poté, co koncem roku 2020 a začátkem roku 2021 ceny řeziva stabilně rostly, se v květnu vyšplhaly na historické maximum, což bylo způsobeno historicky vysokou úrovní poptávky a narůstajícími problémy v dodavatelském řetězci.

Úleva přišla v létě, kdy se cena dřeva začala postupně vracet na historicky průměrnou úroveň. Zdálo se, že to signalizuje konec jízdy dřeva na horské dráze. Nyní však ceny dřeva začínají opět prudce stoupat, což vyvolává nové obavy. Tyto prudké nárůsty, které jsme zaznamenali v posledních několika letech, jsou historické. Současné ceny nedosáhly vrcholu, kterého bylo dosaženo v květnu 2021, ale stále jsou zhruba třikrát vyšší než průměrná cena dřeva před pandemií.

K růstu cen a narušení trhu se dřevem přispívá společně řada faktorů, přičemž jednou z hnacích sil je stavební boom v USA, který se spustil během pandemie, a místní stavební firmy a kutilové tak odebrali značnou část dřeva z evropského trhu. Poptávka po bydlení obecně roste, což vytváří tlak na dodavatelský řetězec. Dodavatelský řetězec je stále ovlivňován dopadem pandemie na dopravní sítě, na které se při přepravě dřeva spoléhá. Navíc ho zpomaluje i nedostatek pracovníků. Pily se snaží udržet krok se zvýšenou poptávkou, a přestože se od vypuknutí pandemie výroba obnovila, nedostatek pracovních sil stále zpomaluje výrobu. A v poslední měsíci se i na cenách dřeva opět projevuje konflikt na Ukrajině, neboť Rusko je opět jedním z největších globálních producentů dřeva

Prudký historický nárůst ceny dřeva, který jsme zaznamenali v posledních několika letech, souvisí také s menší nabídkou kulatiny ve velké části Kanady a USA (rovněž jedni z největších producentů). K problému přispěly pobřežní požáry, které zasáhly západní pobřeží USA a část Britské Kolumbie, a také přívalové deště, které zasáhly kanadskou provincii koncem loňského roku – a které zničily řadu klíčových dopravních tras. 

Po dřevě bude i nadále vysoká poptávka z mnoha zdrojů, nejen od stavitelů domů a kutilů. Pokud tak bude nabídka zůstávat na současné úrovni, jakýkoli nárůst poptávky nevyhnutelně způsobí, že ceny dřeva porostou. Jednou z věcí, o které lidé přitom příliš nepřemýšlejí, je obrovské množství dřeva, které se používá na betonové stavby.

Nejen cena dřeva, ale i nedostupnost

Na situaci v oboru jsme se zeptali jednatele společnosti Truehlárna, s.r.o. Filipa Mikulce: „Naše společnost se zaměřuje na výrobu zakázkového nábytku na míru. Truehlárna je schopna zajistit i relativně velké zakázky v poměrně krátké době, což je na tomto trhu charakterizovaném dlouhými čekacími dobami (běžně 6 měsíců a více) výrazná konkurenční výhoda. Společnost si zakázky vybírá a upřednostňuje klienty, kteří na výrobu nábytku výrazně spěchají a jsou ochotni zaplatit za rychlost prémiovou cenu.”

K tématu dodávek surovin dodává: „Problémem dneška už nejsou jenom ceny, které nám obchodníci dodavatelů nejsou schopni nijak (ani krátkodobě) garantovat, ale samotná dostupnost suroviny. To jde pochopitelně zcela proti našemu záměru dodávat kvalitně a hlavně včas.”

Truehlárně se zmíněné problémy vyřešit podařilo: „Nedostatek skladových zásob u prostředníků a velkododavatelů materiálů pro truhláře řešíme přeskočením jejich pozice v dodavatelském řetězci zahájením jednání přímo u zdroje. Zní to jednoduše ale čím blíže ke zdroji jste, tím větší kupní sílu musíte mít. Tu, díky podpoře mateřské společnosti Invest & Property Consulting, a.s máme. Zahraniční dodavatelé truhlářského řeziva nebo kulatiny se nebudou bavit s malou truhlárnou. Odběr se počítá v řádech kamionů měsíčně a odměnou za snahu jsou vlastní skladové zásoby, tudíž alespoň malá jistota v nejisté době."

Slovo závěrem 

Nikdy jsme nebyli svědky takového zrychlení růstu cen stavebních materiálů, a to napříč celou řadou produktů – v podstatě všech stavebních materiálů a paliva, které potřebujete k jejich výrobě. Nevíme, jaké budou náklady na materiály příští týden, natož příští rok, a nejsme si jisti ani tím, zda budou vůbec k dispozici ve správném množství, aby se mohlo stavět.

Zvýšení cen a konkurence v oblasti materiálů tak pravděpodobně zpozdí řadu velkých projektů, protože dodavatelé nemohou pokračovat v práci bez konkrétních materiálů.

Ondřej Smutný, redaktor byznysvcesku.cz