EKONOMIKA

Slovníček Byznys v Česku: Inflace

Inflace je velmi propíraným ekonomickým termínem zejména v době, kdy její míra výrazně roste nad dlouhodobý průměr. Pojďme si tento pojem vysvětlit pěkně po lopatě. Inflace je pokles kupní síly dané měny v čase. Odhad míry, jakou dochází k poklesu kupní síly, lze vyjádřit růstem průměrné cenové hladiny koše vybraných statků a služeb v ekonomice za určité časové období. Nárůst celkové cenové hladiny, často vyjádřený v procentech, znamená, že za jednotku měny – například koruny – lze fakticky koupit méně než v předchozích obdobích.

Patrik Kudláček

Inflace v kostce 

I když je snadné měřit změny cen jednotlivých výrobků v čase, lidské potřeby přesahují rámec jednoho nebo dvou takových výrobků. Lidé potřebují k pohodlnému životu velký a různorodý soubor výrobků a také řadu služeb. Patří mezi ně potraviny (máslo, chleba), komodity (obiloviny, kovy), veřejné služby – elektřina a doprava nebo klasické služby (zdravotní péče, zábava).

Cílem inflace je měřit celkový dopad cenových změn u diverzifikovaného souboru výrobků a služeb a umožňuje v jedné hodnotě vyjádřit růst cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice za určité období.

Když měna ztrácí hodnotu, ceny rostou a lze za ni jednoduše koupit méně zboží a služeb. Tato ztráta kupní síly má dopad na celkové životní náklady veřejnosti, což v konečném důsledku vede ke zpomalení hospodářského růstu. Mezi ekonomy panuje shoda, že k trvalé inflaci dochází tehdy, když růst peněžní zásoby v zemi předbíhá hospodářský růst.

V boji proti tomuto fenoménu pak příslušný měnový orgán země – obvykle centrální banka – přijímá nezbytná opatření k řízení nabídky peněz a úvěrů, aby udržel inflaci v přípustných mezích a zajistil plynulý chod ekonomiky.

Inflace tu s námi je od nepaměti 

Inflace není nikterak novým fenoménem. Klasickými případy z historie jsou hyperinflace v Německu v roce 1923 nebo znehodnocení měny v českých zemích po Třicetileté válce. A Například po dobytí aztécké a incké říše Španěly proudilo do španělské a dalších evropských ekonomik obrovské množství zlata a zejména stříbra. Protože se nabídka peněz výrazně zvýšila, jejich hodnota rychle klesla, což přispělo ke značnému růstu cen.

Ing. Patrik Kudláček je aktivním investorem a novinářem. Působí rovněž jako manažer ve společnosti Invest & Property Consulting, a.s.