EKONOMIKA

Společnost Moore odhadla meziroční pokles fúzí a akvizic v 1. čtvrtletí až o 30 procent

Na změnu rozhodování investorů má přitom podle firmy ze všech faktorů největší vliv extrémně rostoucí inflace, a to více než zdražování úvěrů.

Meziroční pokles počtu fúzí a akvizic o 20 až 30 procent v 1. čtvrtletí letošního roku v tuzemsku ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 odhaduje ve své nejnovější analýze poradenská společnost Moore. Řada prodávajících podle analýzy v současnosti transakce důkladněji zvažuje, nebo je dokonce posouvá. U strategických investorů má tento přístup původ zejména v celkovém zdražování energií a dalších vstupů, jakož i v celkové nejistotě na trhu.

"Kvůli vysoké inflaci jsou zřejmé obavy, že získaná hotovost bude rychle ztrácet na hodnotě. To se týká zejména situace, kdy jsou součástí transakce i nemovitosti, jejichž tržní hodnota se vyvíjí ještě dramatičtěji než inflace,“ uvedl dnes partner Moore CR Petr Kymlička. Nyní se podle něj dokončují transakce odsunuté z doby pandemie. Tato aktivita ale do konce prvního pololetí ustane, což povede k dalšímu oslabení transakčních aktivit ve druhé části roku 2022, dodal Kymlička.

Roli ve zdrženlivosti ohledně fúzí a akvizic má i růst ceny peněz, což se však týká zejména finančních investorů. V dubnu se spotřebitelské ceny v Česku meziročně zvýšily o 14,2 procenta. Šlo tak o desátý měsíc v řadě, ve kterém růst cen zrychlil. V návaznosti na to zvýšila ČNB dvoutýdenní repo sazbu o 0,75procentního bodu na 5,75 procenta, nejvyšší hodnotu od roku 1999.

"S ohledem na výši a očekávaný růst úrokových sazeb se ovšem transakce prodražují a investoři musí tento aspekt zohledňovat nejen v úvahách o struktuře financování, ale také v rámci investičního rozhodování, zda investici vůbec realizovat,“ upozornil partner Moore CR Václav Škapa.

Z pohledu investorů má současná situace také protichůdný aspekt, když se kvůli sílící inflaci obávají o své peníze uložené na bankovních účtech. Všechny tyto faktory budou mít v následujících měsících dopad na strukturu financování transakcí i související transakční aktivitu na českém trhu. "Změny vnímáme i u našich klientů, u nichž jsme od začátku roku zaznamenali až 50procentní růst zájmu o akviziční poradenství,“ uzavřel Škapa.

ČTK | byznysvcesku.cz

Alexandr Gonda
49 let, finanční makléř . Cítí se v pohodě

Je naprosto evidentní, že klesající zájem na poli akvizic a fúzí vyplývá z volatilního vývoje, respektive jeho perspektivy, a toliko reflektuje globální ekonomické tendence. Zatím ani evidentní benefity akvizic nedokážou převážit nad eventuálními riziky. Mám především na mysli synergický efekt a úsporu nákladů, které s nimi souvisejí. Na druhou stranu nezapomínejme, že klesající aktivita povětšinou přináší i snížení prémie nad tržní cenou. Lze tedy predikovat, že firmy tuto situaci časem využijí a útlum v oblasti fúzí a akvizic nebude trvat ad infinitum.

Erik Hrachovec
27 let, vedoucí oddělení datové analýzy . Cítí se v pohodě

V našem oddělení se mezi jinými věnujeme právě sledování míry fúzí a akvizic a je to jako na houpačce. Už před ošklivým covidem se celosvětový trh fúzí a akvizic v prvním čtvrtletí roku 2019 ocitl na šestiletém minimu. U nás to ještě nebylo tak citelné, ale za pandemie to dopadlo i na nás. V druhé vlně covidu se hodnota trh fúzí a akvizic dostala do nejnižšího bodu za poslední tři roky. Pak to zase začalo stoupat a v druhém kvartálu loňského roku objem fúzí a akvizic ve světě překonal předkrizová období. Koncem roku někteří předpokládali, že letos možná dosáhneme z tohoto pohledu nového rekordu. Ale všichni vidíme, co se děje.

Michal Babinec
46 let, byznysmen . Cítí se smutný

Podle mě je to jenom dočasné, protože kolem sebe pozoruju hodně firem, které by to nejraději zabalily. A nejde jenom o to, že se firmy dostávají do ekonomických potíží, ale dost často prostě majitelé nemají nikoho, komu by podnik předali. Postupem času, a nemusí to ani trvat moc dlouho, toho začnou využívat velcí hráči, kteří budou chtít ještě víc posílit svoje postavení na trhu, a akvizice se zase rozjedou. Ekonomika se prostě v poslední době stává hřištěm korporací, kde si sice naši podnikatelé mohou teoreticky stavět svoje bábovičky, jenomže mají stále méně písku.