EKONOMIKA

Stárnutí populace: Společenský problém, nebo investiční příležitost?

Česká republika se podobně jako další západní státy potýká se stárnutím populace. Zatímco v roce 2019 představovala produktivní složka populace (15-64 let) 64,1 % obyvatel a v postproduktivním věku se nacházelo 19,9 % obyvatel, kolem roku 2060 by měl podíl obyvatel v postproduktivní věku dle optimistických prognóz stoupnout o polovinu.

Růst počtu seniorů je nezastavitelný, a to na úkor produktivní části populace. Již nyní přitom schází místa v domovech seniorů. Jak tento problém, který se zřetelně začne projevovat už na přelomu 30. a 40. let tohoto století vyřešíme? Jak se s demografickou krizí vyrovnáme? Neskrývá se v tomto nezadržitelném trendu investiční příležitost?

Seniorů přibývá, současně se mění životní styl mladší generace

Podíl seniorů v České republice v příštích desetiletích vzroste z 20 % na 30 %, stejný vývoj se pak očekává i v Evropě. Současně zde s ohledem na životní podmínky a životní styl mladších generací stoupá – a v budoucnu bude stoupat ještě více – poptávka po komplexních službách pro rodiče či prarodiče v seniorním věku.

Rostoucí ochota vynakládat nemalé prostředky na takovéto zajištění souvisí s neúnosnou zátěží při poskytování takto komplexní péče v domácích podmínkách, kdy se vedle enormní osobní zátěže ve výsledku situace promítne negativně i do finanční situace rodiny. Jaké se nabízí řešení? Umístění rodiče či prarodiče do domovu pro seniory je často nejlepší volbou pro obě strany. Domovy pro seniory – zejména ty soukromé – jsou schopné nabídnout komplexní služby. Veřejná ani soukromá zařízení však ani v současné době nejsou schopná nabídnout dostatečné kapacity.  
Na budoucí krizovou situaci reaguje i český stát, když se už v současnosti ukazuje, že kapacity domovů seniorů nejsou schopné uspokojit poptávku po této službě, proto nabízí na vybudování podobných projektů dotace. Není pochyb o tom, že bydlení pro seniory bude v příštích desetiletích významnou růstovou oblastí.

Budoucí demografická krize? Trend, na který již reagují investoři

V rámci Evropské unie vzniká řada projektů soukromých domovů pro seniory. Proč? U podobných projektů se počítá nejen s jistotou rentability, ale i s nevyhnutelně pokračujícím převisem poptávky nad nabídkou. Evropský trh s investicemi do nemovitostí pro seniory tak zažívá boom. V první polovině roku 2021 na něm bylo investováno přibližně 4 miliardy eur. „Problému“, který je třeba řešit, si samozřejmě všímají i čeští developeři. Jak už to však v České republice bývá, překážkou zůstává zdlouhavé stavební řízení. V naší zemi tak zatím není tato příležitost ze strany investorů příliš reflektovaná.

V září loňského roku byl dostaven privátní domov pro seniory v Karlových Varech. Začátkem roku 2021 byly vykopnuty práce na stavbě domova seniorů v Jihlavě financovaného z veřejných peněz. Z veřejných zdrojů pak financuje stavbu domovů pro seniory i Moravskoslezský kraj. Ale jinak? Ambiciózních projektů zaštítěných privátním kapitálem, jejichž cílem by bylo vyřešit neutěšenou situaci, se příliš neobjevuje.

Vězí za vším pouze problematické stavební řízení? Jaká další úskalí na potenciální investory číhají? Bezpochyby jsou to poměrně vysoké investiční náklady – vybudovat zařízení podobného typu samozřejmě stojí – dle velikosti – desítky či spíše stamiliony korun. Již v současnosti pak bývá problémem obsadit tato zařízení kvalifikovaným personálem. Přitom právě kvalifikovaný a maximálně profesionální personál – kromě dalších prémiových služeb – může být hlavní přidanou hodnotou podobných zařízení, za kterou mohou být klienti ochotni zaplatit „nadstandardní“ cenu.

Veřejný zájem jako pozitivní externalita investičního záměru

Budování domovů pro seniory prostřednictvím privátního sektoru přináší zjevné výhody. Veřejný sektor není schopen tento typ nových zařízení budovat a provozovat v potřebné efektivitě a kvalitě, soustředí se především na velkokapacitní zařízení. Menší projekty však podporuje a pro udržení sociální rovnováhy ve společnosti nevyhnutelně podporovat bude prostřednictvím různých finančních nástrojů. 

Soukromé projekty podobného typu tak splňují aktuální veřejný zájem, a tak je možné pro vybudování chybějících zařízení žádat o dotaci z fondů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Tyto dotace nejsou nárokové, panuje však značná pravděpodobnost jejich realizace vzhledem k tomu, že péče o rostoucí počty seniorů je zásadní společensko-politickou prioritou.

Před investory tak stojí jasná výzva, aby se podobných projektů začalo časem objevovat více, a má to své opodstatnění. Snoubí v sobě společenský prospěch a potenciální investiční výnos. Privátní domovy pro seniory s nadstandardními službami si své klienty díky převisu poptávky nad nabídkou najdou, přičemž je z praxe ověřeno, že lze podobná zařízení provozovat rentabilně. Vysoké investiční náklady tak mohou mít své opodstatnění. Objeví se tedy v blízké době další podobné projekty?  

Patrik Kudláček

Michal Babinec
46 let, byznysmen

Vždycky jsem tvrdil, že trh si poradí se vším, jen mu nepřekážet. Ačkoliv nějaké soukromé domovy pro seniory už vznikly, je jasné, že jich bude vzhledem ke stárnutí společnosti čím dál tím více. Podle mě se nemusí nutně jednat jen o luxusní zařízení zaměřená na movitější klienty, ale vidím zde i prostor pro domovy, řekněme, střední či dokonce nižší střídy. Prostě jen budou nabízet jiné, méně nákladné služby. Příjmů lze v takovém případě dosáhnout větším počtem klientů, kteří budou jejich služeb využívat. V některých oblastech se zmíněná zařízení mohou také nabídnout dobré pracovní příležitosti.

Josef Kalina
67 let, strojní inženýr

Ačkoliv jsem finančně zajištěn a mám velkou rodinu, která se o mě a manželku postará, už jsem nejednou přemýšlel o tom, jestli by nebylo lepší strávit podzim života v nějakém hezkém domově důchodců. Dnes se vlastně spíš říká domov pro seniory, což zní lépe. Má to určitě svoje výhody. Bydlet ve vlastním je sice skvělé, ale přináší to nemálo starostí. A někdy je toho na mě opravdu moc. Když si představím, že bychom se ženou už nemuseli myslet na opravy střechy, revizi kotle a tak dále, je pro mě domov pro seniory stále lákavějším řešením. Ale říkám si, že mám ještě pár let na rozmyšlenou. Musím navíc několik věcí zařídit. Zrovna příští týden má konečně přijít elektrikář, aby mi v garáži udělal novou elektriku.

Karla Bernášková
38 let, učitelka

Je to vlastně něco v duchu „národ sobě“, když lidé z vlastní iniciativy pomáhají druhým. Demografický vývoj nejen u nás, ale vlastně v celé Evropě je neveselý, a proto je jenom dobře, že i takováto situace může posloužit něčemu prospěšnému a chvályhodnému. Do důchodového věku mám ještě daleko, ale rozhodně už teď není od věci plánovat svoji budoucnost ve stáří. Bohužel zatím nemám svoji vlastní rodinu, a tak je pro mě domov pro seniory dobrou možností. O to víc, že vyhledávám společnost druhých lidí a jsem nerada sama. A pokud člověk s předstihem dostatečně šetří, nemusí takový domov být jenom záležitostí pro bohaté.