EKONOMIKA

Svěřenské fondy včera a dnes: Jaká je situace a trendy do budoucna?

Zeptali jsme se Filipa Mikulce, jaká je v současné době v naší zemi situace okolo pro mnohé stále ještě tajemného, avšak velmi užitečného nástroje svěřenských fondů.

Ondřej Smutný

Je tomu již sedm let, kdy nový občanský zákoník znovu zavedl do českého právního systému svěřenské fondy. Ty na našem území existovaly již od roku 1811 v rámci rakouského občanského zákoníku až do roku 1924, kdy byl tento majetkový institut československou novelizací zrušen. K obnovení došlo až rekodifikací občanského zákoníku 1. 1. 2014.

Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy. Více podrobnějších článků k tématu naleznete zde.

Od letošního roku funguje Asociace správců svěřenských fondů, která sdružuje již 81 správců s tím, že většina z nich má řadu praktických znalostí a zkušeností již od roku 2014. Na toto téma jsme přinesli též zajímavý rozhovor s Ivanem Machoněm. 

Jaká je v současné době situace a jaká jsou očekávání do budoucna jsme se zeptali jednoho z členů zmíněné asociace, pana Filipa Mikulce:

BvČ: Jaký vidíte trend v oboru svěřenských fondů v roce 2021?

Mikulec: Veřejnost začíná být o našem oboru již solidně informována, o problematiku svěřenských fondů pociťujeme větší zájem. Zvyšuje se nejen zájem o informace, ale roste i počet členů naší asociace.

BvČ: Změnila něco aktuálně doznívající covid-19 krize?

Mikulec: V období, které by se dalo chápat jako etapa nejhlubšího ekonomického útlumu, vznikalo dle mých dostupných informací a dojmů méně svěřenských fondů, nicméně ty vzniklé operují větším majetkem, respektive: zhruba stejným objemem majetku na lehce menší počet subjektů.

BvČ: O jakém čísle fondů zhruba hovoříme?

Mikulec: Přesné počty všech fondů k dnešnímu datu k dispozici naše asociace nemá, ale jen za poslední 2 kvartály letošního roku naši členové založili přes 500 nových svěřenských fondů. Celkový počet v ČR by měl být kolem 3 000 subjektů. 

BvČ: Očekáváte nějaké legislativní novinky ve Vašem oboru?

Mikulec: Žádné zásadní novinky v tuto chvíli nemáme potvrzené. Nedávno se objevila neověřená kuloární informace, že by snad v budoucnu mohly být správcem svěřenských fondů nově i právnické osoby, nicméně v tuto chvíli nevíme o žádném probíhajícím legislativním procesu tímto směrem.

BvČ: A jakou činnost plánuje asociace v blízké budoucnosti vyvíjet?

Mikulec: Vedle úkolů, které jsme si předsevzali plnit v době založení a formování asociace, tedy vzdělávání, výměna informací a zkušeností, praktická pomoc správců, se chceme také zapojit do širší osvěty za účelem dlouhodobé společenskopolitické a právní garance institutu svěřenského fondu, který díky medializovaným kauzám a dlouhodobým regulačním snahám progresivistické části politického spektra čelí zkreslujícímu povědomí u části veřejnosti.