EKONOMIKA

V únoru přibylo v ČR 1547 firem, nejvíce za deset měsíců

V únoru vzniklo v ČR 2655 nových společností a 1108 jich naopak zaniklo. Za tento měsíc tak přibylo 1547 společností, o 634 více než v lednu a nejvíce za posledních deset měsíců. Zatímco počet nových společností byl o 285 vyšší než v lednu, počet těch zaniklých se naopak o 349 snížil.

"Počet nových i zaniklých společností se v únoru výrazně nevymykal dlouhodobému průměru. Ale zatímco počet nových společností byl mírně nadprůměrný, počet těch zaniklých se naopak držel pod ročním průměrem," komentovala vysoký čistý přírůstek analytička CRIF Věra Kameníčková.

Ze všech krajů vzniklo v únoru tradičně nejvíce společností v Praze (1261). Následoval Jihomoravský kraj (326), Moravskoslezský kraj (218) a Středočeský kraj (147). Ve všech ostatních krajích vznikly pouze desítky společností. Nejméně jich bylo v Karlovarském kraji (19), na Vysočině (36) a na Královéhradecku (44).

Podobně jsou na tom kraje i co do počtu zaniklých společností. Zatímco v Praze šlo o 545 společností, v Jihomoravském kraji jich bylo 117 a v Moravskoslezském kraji 89. Naopak nejméně společností zaniklo na Karlovarsku (10), Liberecku (12) a na Vysočině (16).

V posledních 12 měsících vzniklo v Česku 29.869 firem, 14.560 jich naopak zaniklo. V Česku tak přibylo 15.309 společností a na každých deset zaniklých připadalo 21 nových. Počet společností se tak zvyšoval rychleji než v předešlých 12 měsících, vzniklo 26.874 firem a 16.038 jich zaniklo.

Počet nových společností byl v posledních 12 měsících v průměru o desetinu vyšší než o rok dříve. Například v Karlovarském kraji však vzrostl o třetinu a v Pardubickém kraji o pětinu. Počet nových firem se meziročně snížil pouze v Libereckém kraji, a to o pět procent. Počet zaniklých firem naopak meziročně klesl o devět procent . Nejvíce to bylo na Karlovarsku, kde se jejich počet snížil o polovinu.

Díky vyššímu počtu nových firem a nižšímu počtu těch zaniklých v Česku v posledních 12 měsících byl čistý přírůstek společností o 41 procent vyšší než v období předchozím. Více než polovinou se na čistém přírůstku společností podílela Praha (2427), dále se o něj zasloužil Jihomoravský kraj (557) a také Karlovarský kraj (423), ve kterém v předešlém období zaniklo značné množství společností. Pouze v Olomouckém kraji a v Ústeckém kraji přibylo v posledních 12 měsících méně firem než o rok dříve.

ČTK | byznysvcesku.cz