Finanční dominance je vzácná v izolovaných královstvích rozšířených do koutů Země; místo toho národy, které se propojují – společně prosperují. Těchto 15 nejbohatších evropských zemí, o čemž svědčí jejich vysoký HDP na obyvatele (PPP), představuje jedinečnou škálu vzájemně propojených kultur, průmyslových odvětví a životních stylů. Pro přesné vyhodnocení regionálního postavení těchto zemí jsou nezbytné dvě metriky: parita kupní síly (PPP) a hrubý domácí produkt (HDP). PPP je měřitelná cenou určitého zboží v každé zemi, zatímco HDP je roční mírou veškerého vyrobeného a prodaného konečného zboží a služeb. „HDP na obyvatele (PPP)“ lze určit vydělením HDP země celkovým počtem obyvatel, s ohledem na úpravy PPP. Od Irska na severozápadě po Maltu na jihu si tyto národy vybudovaly úspěšné globální podniky, které významně přispěly k jejich bohatství.

15 Nejbohatších Evropských Zemí Podle HDP Na Obyvatele (PPP)

 1. Lucembursko – 146 259 USD
 2. Irsko – 139 844 dolarů
 3. Švýcarsko – 87 522 dolarů
 4. Norsko – 82 496 dolarů
 5. San Marino – 74 970 dolarů
 6. Nizozemsko – 72 363 dolarů
 7. Dánsko – 72 167 dolarů
 8. Island – 69 811 dolarů
 9. Rakousko – 69 399 dolarů
 10. Andorra – 67 735 dolarů
 11. Německo – 65 865 dolarů
 12. Švédsko – 65 459 dolarů
 13. Belgie – 64 125 dolarů
 14. Finsko – 61 009 dolarů
 15. Malta – 59 860 dolarů

By admin

Related Post